Ocupația de „Expert în dezvoltare durabilă”, recunoscută oficial în România


Prin intermediul unui comunicat de presă, reprezentanții Guvernului au anunțat că ocupația de „Expert în dezvoltare durabilă” a fost inclusă în categoria meseriilor recunoscute în România, la propunerea Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă. În acest sens, a fost publicat în Monitorul Oficial ordinul comun al ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al președintelui Institutului Naţional de Statistică privind modificarea şi completarea nomenclatorului Clasificării ocupațiilor din România. „Ne dorim ca expertul în dezvoltare durabilă să devină o ocupație indispensabilă pentru orice organizație din România. Fie că vorbim de administrația publică, fie de mediul privat sau societatea civilă, experții vor fi cei care vor uni interesele acestor entități pentru îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă”, a subliniat László Borbély, consilier de stat pe probleme de dezvoltare durabilă.
„Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României își propune să creeze grupuri de experți, conectați în rețele naționale, care să lucreze pentru îndeplinirea obiectivelor înscrise în Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă. Printre acestea, se numără: sănătate și bunăstare, eliminarea sărăciei, eliminarea foametei, muncă decentă și creștere economică. Pentru punerea în operă a prevederilor europene și a celor din documentele ONU în materie de dezvoltare sustenabilă, a fost înființat Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, prin Hotărârea Guvernului nr. 313/2017. Departamentul funcționează în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în subordinea prim-ministrului, finanţat de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. Pentru un viitor sustenabil, 2030 începe azi!”, se arată în comunicatul de presă la care am făcut referire.