Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

24 octombrie 2020

Nu mai sunt locuri de veci în cimitirele din Râmnic!


• ce să faci cu mortul, de acum încolo?

În prezent, autoritățile locale din Râmnic se confruntă cu o mare problemă: nu mai pot fi rezolvate cererile locuitorilor municipiului privind acordarea unor locuri de veci în cimitirele publice. Cele două cimitire aflate în proprietatea Primăriei Râmnicului – Sf. Ioan și Cetățuia – nu mai au locuri de veci, iar municipalitatea nu deține în proprietate teren în vecinătatea acestora care să aibă destinația de cimitir. Pentru a rezolva problema, autoritățile locale au demarat procedurile legale pentru achiziționarea unui teren în vederea realizării Cimitirului public din zona Târgului Râureni, în suprafață de 27.500 mp.

Care sunt actele necesare atribuirii unui loc de veci?

În ședința Comitetului Consultativ pentru Proble­mele Persoanelor Vârst­nice, s-a discutat despre situația locurilor de veci, reprezentanții Primăriei Râm­nicului oferind toate datele necesare. De ce acte are nevoie o persoană pentru a face rost de un loc de veci? Ei bine, pentru persoana decedată este nevoie de: copie a certifi­ca­tului de deces și adeverința de înhumare în original, cu condiția ca persoana dece­dată să fi avut domiciliul în Râmnicu Vâlcea; autori­zație sanitară de transport pentru persoanele dece­date în alte localități.
Pentru solicitantul cererii, sunt necesare următoarele acte: carte de identitate, certificat de căsătorie, certificat de naștere în cazul înhumării altor persoane decât soț sau soție. Unei persoane i se poate atribui, pe 25 de ani, un singur loc de înhumare, excepție făcând cazurile când înainte de expirarea perioadei de 7 ani, aceleiași persoane îi mai decedează un membru al familiei și beneficiază de un alt loc de veci pe șapte ani.
În situația persoanelor lipsite de posibilități materiale, administratorul va acorda un loc de veci cu titlul gratuit, pe o perioadă de șapte ani, în baza unei anchete făcută de Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Râmnicului.

Cine beneficiază gratuit de locuri de înhumare?

Categoriile de persoane care beneficiază gratuit de locuri de înhumare sunt: veteranii de război și văduvele de război persecutate de regimurile instaurate cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, dar și politice; cele care au obținut titlurile prevăzute de Legea 341/2004 privind recunoștiința față de eroii martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989.
Menționăm că, pe raza Râmnicului, sunt amenajate 11 cimitire: cimitirele care fac parte din domeniul public al municipiului (Cetățuia și Sf. Ioan), cimitirul militar situat în zona 1 Mai, aflat în administrarea unei structuri militare; cimitirul evreiesc situat în zona Nord; cimitirul Catolic situat în zona Nord, cimitirul privat „Sf. Gheorghe” Nord, cimitire aflate în administrarea parohiilor (Râureni, Căzănești, Troianu, Goranu, cartier Fețeni).

Etichete: , ,

Alte articole de la Politică și Administrație