Nouă accidente de muncă au marcat finele lui 2017


În luna decembrie 2017, Serviciul Control Sănătate şi Securitate în Muncă a efectuat 87 de controale, fiind dispuse 201 măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul securității şi sănătății în muncă. Au fost aplicate 195 sancțiuni contravenționale din care 195 avertismente. Tot luna trecută, au fost înregistrate nouă accidente de muncă urmate cu incapacitate temporară de muncă. Au fost înregistrate șapte sesizări referitoare la încălcarea reglementărilor legale în domeniul securității şi sănătății în muncă.
Au fost dispuse măsuri de remediere pentru toate deficiențele constatate, dintre care amintim: instruire necorespunzătoare, tematici de instruire incomplete; evaluarea riscurilor de accidente şi îmbolnăviri profesionale; elaborarea planului de prevenire şi protecție; efectuarea controlului medical periodic; efectuarea instructajului de securitate şi sănătate în muncă; dotarea cu truse sanitare la punctele de lucru; dotarea şi acordarea echipamentului individual de protecție; asigurarea controlului medical la angajare şi periodic; asigurarea de mijloace de protecție pentru prevenirea căderilor de la înălțime; s-a dispus efectuarea corespunzătoare a determinărilor pentru monitorizarea noxelor, la locurile de muncă unde noxele depășesc valorile admise.
Datele prezentate ne-au fost furnizate de către Ion Tănăsoiu, șeful Inspectoratului Teritorial de Muncă Vâlcea.