Multe probleme sociale în sudul judeţului


Mulţi politicieni au sesizat că legislaţia privind ajutoarele sociale este ambiguă, deşi aceasta ar trebui să reprezinte o prioritate pentru statul ro­mân, în condiţiile în care numărul persoanelor cu venituri scăzute rămâne în continuare ridicat. „Una dintre problemele pe care le-am identificat la nivelul judeţului nostru este cea care vizează legea privind ajutorul social. Din discuţiile purtate cu reprezentanţi ai autorităţilor locale, dar şi ai asociaţiilor care se ocupă de asistenţă socială, am observat că principalele nemulţumiri ale aces­tora sunt în privinţa cadrului legislativ actual”, declară deputatul Dan Mazilu. „Cele mai mari probleme privesc cadrelor pe asistenţă socială, lipsa hărţilor de nevoi, ambiguitatea legislaţiei, lip­sa unei legi a auditului social. Volumul de muncă este unul ridicat, în vreme ce personalul este unul redus, insuficient pentru toate documentele care trebuie întocmite lunar. De asemenea, referitor la lipsa hărţilor de nevoi, am constatat că administraţiile locale oferă servicii sociale doar la cerere, neavând aceste hărţi, aşa cum specifică Legea 292/2011. Totodată, legislaţia existentă este ambiguă, deci este nevoie de o clarificare în acest sens şi de o asumare politică”, a mai spus Mazilu.