Du-te la...
script type=textjavascript src=ro.adocean.plfilesjsaomini.jsscript div data-ao-pid=6hQAqnRVNwXOz9HHksxZAgJT34rv1C8CUWChRTzL8HH.D7 style=display none;div script type=textjavascript (c)AdOcean 2003-2018 PLACEMENT winmedia_ro.Curierul de Valcea.Non_standard (window['aomini'] (window['aomini'] = [])).push({ cmd 'display', server 'ro.adocean.pl', id '6hQAqnRVNwXOz9HHksxZAgJT34rv1C8CUWChRTzL8HH.D7', consent null }); script

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

22 octombrie 2019

Mieii și ouăle, la control!


Advertisements

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a demarat la începutul lunii aprilie controalele specifice perioadei premergătoare Sărbătorilor Pascale, acestea urmărind respectarea condiţiilor de siguranţă alimentară în pieţele agroalimentare, unităţile de tăiere, procesare, depozitare, comercializare şi unităţile de alimentaţie publică. Potrivit unui comunicat al ANSVSA, direcţiile judeţene ale autorităţii au stabilit un program de lucru pentru perioada 1 aprilie – 1 mai 2019, în baza căruia medicii veterinari vor efectua controale şi verificări ale modului în care sunt respectate condiţiile sanitare veterinare. De asemenea, pe tot parcursul lunii aprilie este asigurată permanenţa la nivelul DSVSA judeţene, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică. La sediul acestora vor fi afişate programul de lucru, numele medicului veterinar responsabil şi numărul de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspect privind nereguli în domeniul siguranţei alimentelor. Toate aceste informaţii vor fi postate şi pe site-ul fiecărei DSVSA judeţene.

Reprezentanţii ANSVSA anunţă că este monitorizată permanent circulaţia pe teritoriul naţional a ovinelor şi caprinelor destinate sacri­ficării, respectiv a întregului traseu de la ferme sau exploataţii de origine către abatoare autorizate sanitar veterinar, având în vedere confirmarea scrapiei în jude­ţele Argeş, Caraş-Severin, Constanţa, Sibiu, Timiş şi Hunedoara. „În toate pieţele agroalimentare şi în alte locuri special amenajate în care va fi valorificată carnea şi celelalte produse de origine animală, este asigurat necesarul de personal sanitar veterinar şi permanenţa acestuia, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică. Pentru eficienti­zarea acestor acţiuni, medicii veterinari vor solicita, ori de câte ori consideră necesar, sprijinul altor autorităţi compe­tente judeţene sau locale (Primării, Consilii Judeţene, Instituţii ale Prefectului, ANAF, ANPC, MS etc), în vederea organizării unor acţiuni comune de inspecţie şi control, în limita competen­ţelor stabilite prin legislaţia în vigoare şi în baza proto­coalelor de colaborare înche­iate cu alte autorităţi”, se menţionează în comunicatul ANSVSA.
Acţiunile de control ale inspectorilor veterinari vor avea în vedere modul în care sunt respectate cerinţele în ceea ce priveşte starea de sănătate a animalelor sacri­ficate şi a regulilor de bună­stare a animalelor în timpul transportului, abatorizării sau tăierii, etc. Transportul mieilor pentru tăiere trebuie să fie efectuat numai în mijloace auto autorizate sanitar vete­rinar şi însoţit de certificate sanitare veterinare, care să ateste sănătatea acestora, precum şi de documente privind informaţiile lanţului alimentar, conform modelului stabilit de ANSVSA. „Sacrificarea mieilor se realizează în unităţi de abato­rizare autorizate sanitar vete­rinar pentru schimburi intra­comu­nitare pentru sacrificarea de ovine, publicate pe site-ul ANSVSA. În cazuri excep­ţionale, sacrificarea mieilor poate fi realizată şi în spaţii amenajate temporar, organ­i­zate în condiţiile legii în care să se asigure supravegherea sanitară veterinară şi în care sunt respectate condiţiile pre­vă­zute de legislaţie. Spaţiile amenajate temporar pentru sacrificarea mieilor trebuie să fie situate în zone în care nu au fost impuse restricţii din motive de sănătate a anima­lelor”, susţin reprezentanţii ANSVSA.
Activitatea de sacrificare a mieilor în spaţii amenajate temporar se realizează numai în perioada 15 – 28 aprilie 2019, între orele 7:00 – 17:00. În ceea ce priveşte carnea de miel, inspectorii veterinari atrag atenţia că loturile de carne de miel trebuie livrate din abatoare însoţite de certificat sanitar veterinar. Carnea de miel rezultată în urma sacrificărilor în spaţiile amenajate temporar se poate obţine numai la cererea directă a consumatorilor şi numai după efectuarea exa­me­nului ante şi post mortem, neputând fi livrată în vederea comercializării către alte unităţi din domeniul alimentar înregistrate / autorizate sanitar veterinar. „Marcarea cărnii de miel, rezultată în urma sacri­ficărilor în spaţiile amenajate tempo­rar, se realizează cu o marcă de sănătate de formă rotundă cu diametrul de 3,5 cm, în interiorul căreia este înscris indicativul judeţului urmat de codul numeric acordat de DSVSA jude­ţeană”, atrag atenţia reprezen­tanţii ANSVSA. De asemenea, pe segmentul de ouă pentru consumul uman, producătorii şi comercianţii care valorifică astfel de produse, fermele producătoare şi centrele de ambalare ouă, trebuie să fie autorizate/înregistrate sanitar veterinar conform legislaţiei sanitare veterinare în vigoare. „Transportul ouălor să se efectueze numai în mijloace auto autorizate sanitar vete­rinar, iar pe întreaga perioadă de depozitare şi comercia­lizare să fie asigurate tempe­ratura şi igiena corespun­zătoare; ouăle sunt marcate cu codul producătorului şi provin din centre de ambalare ouă autorizate în conformitate cu prevederile privind standar­dele de comercializare aplica­bile ouălor”, se arată în comunicatul ANSVSA. Ouăle cu coaja crăpată sau lovită sunt retrase de la comercia­lizare şi sunt dirijate către o unitate de neutralizare sau prelucrare tehnică. În ceea ce priveşte laptele şi produsele din lapte, micii producători care comercializează astfel de produse în pieţele agroalimen­tare şi târguri, trebuie să fie înregistraţi sanitar-veterinar, conform prevederilor Ordinului ANSVSA nr.111/2008. Potrivit ANSVSA, în cazul peştelui şi produselor din pescuit, spaţiile şi locurile de comercializare trebuie să fie înregistrate sanitar-veterinar şi să îndepli­nească condiţiile stabilite pentru desfăşurarea acestor activităţi. “Gheaţa utilizată pentru menţinerea tempera­turii peştelui şi produselor din pescuit proaspete, trebuie să fie obţinută numai din apă potabilă şi să fie asigurată pe întreaga perioadă de expu­nere; este asigurată trasabili­tatea peştelui şi produselor din pescuit prin etichete şi alte documente însoţitoare, inclu­siv dacă acestea provin din acvacultură (sistem de creştere controlată) sau sunt capturate (pescuite) din mediul sălbatic”, spun repre­zen­tanţii ANSVSA.
Alte produse alimentare tradiţionale precum: cozonaci, prăjituri, produse de panifi­caţie, legume de sezon, etc. se pot comercializa în spaţii amenajate şi înregistrate sau autorizate sanitar veterinar, sub controlul personalului de specialitate. În cazul în care, cu ocazia controalelor sani­tare veterinare, se constată că nu sunt respectate condiţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în funcţie de gravitatea abaterilor constatate medicii veterinari vor suspenda activitatea uni­tăţii respective până la reme­dierea tuturor deficienţelor, vor aplica sancţiuni, sau vor confisca produsele alimentare care pot constitui un pericol pentru sănătatea cetăţenilor.

Poți comenta aici

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Alte articole de la Actualitate