„Legislația trebuie corelată că dezvoltarea comerțului online”


• declară deputatul Vasile Cocoș, economist cu multă experință
Zilele trecute, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a organizat o reuniune a grupului de lucru pentru actualizarea legislaţiei referitoare la activităţile de comerţ pe teritoriul României, prima sesiune fiind sub conducerea ministrului Ştefan-Radu Oprea. La discuţii au participat reprezentanţi ai instituţiilor publice cu atribuţii în domeniu, specialişti din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerului Economiei, Consiliului Concurenţei şi ai Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, reprezentanţi ai asociaţiilor patronale reprezentative şi ai mediului de afaceri.
Deputatul Vasile Cocoș a comentat pe marginea acestei întâlniri: „Participanţii au pornit de la premisa că dezvoltarea comerţului, în special a celui online, a căpătat o foarte mare amploare şi este că necesar ca legislaţia actuală să fie corelată cu dinamizarea şi globalizarea acestuia, astfel încât să fie eliminate anomaliile, birocraţia excesivă şi ambiguităţile legislative, care îngreunează activitatea comercianţilor, păstrând un grad ridicat de protecţie şi informare pentru consumatorul final. Discuţiile au vizat existenţa mai multor prevederi ale unor acte normative naţionale care cuprind o dublă definire a unor termeni, sau definire incompletă, reglementări contradictorii sau care nu mai corespund activităţii actuale de comerţ. În prezent, nu există norme clare adaptate realităţilor existente pe piaţa românească şi dispoziţiilor comunitare, ca, de exemplu, prevederi adaptate comerţului on-line, prevederi referitoare la vânzările de tip outlet, promoţionale, de soldare sau lichidare de produse, la stocarea permanentă a informaţiei şi în cazul platformelor de tip marketplace. Obiectivul principal al acestui grup de lucru porneşte de la necesitatea de a moderniza cadrul general de business, prin asigurarea unor reglementări adaptate la nevoile operatorilor economici. Vrem să găsim soluţii viabile pentru a elimina problemele comercianţilor”.