La Primăria Râmnicului, Ședință ordinară cu număr record de puncte


Astăzi, 28 noiembrie, cu începere de la ora 13.00 (motive de «dat apă la moară» superstițioșilor) la Primăria Râmnicu Vâlcea se va desfășura ședința ordinară aferentă lunii noiembrie. Consilierii locali vor trebui să se pregătească temeinic înaintea acestei ședințe și să lucreze de zor pe comisii devreme ce întâlnirea din «parlamentul» municipal va avea pe ordinea de zi nu mai puțin de 41 de puncte! Un număr record din câte se vede, greu de regăsit la alte ședințe desfășurate în ultimii ani.
Fără a intra în prea multe detalii (fiindcă s-ar găsi multe de spus pe marginea celor 41 de puncte ce vor fi supuse dezbaterii) vă invităm să parcurgeți ordinea de zi aferentă acestei ședințe ordinare:
1.Raport și proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 119/7/2016 referitoare la stabilirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.
2.Raport și proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 362/2017 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiu pentru anul școlar 2017/2018.
3.Raport și proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 242/130 din 2016 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul unităților de învățământ preuniversitar din municipiu.
4.Raport și proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Apavil SA Vâlcea pentru revocarea unui membru al Consiliului de Administrație al Societății Apavil SA Vâlcea.
5.Raport și proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Apavil SA Vâlcea să numească administratorii provizorii.
6.Raport și proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA”.
7.Raport și proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea.
8.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare a patinoarului artificial mobil amplasat în municipiul Râmnicu Vâlcea.
9.Raport și proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru suprafețe de teren proprietatea municipiului pe care sunt amplasate construcții provizorii (chioșcuri) pentru activități comerciale, prestări servicii și comercializare presă și carte.
10.Raport și proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil-construcție din domeniul public în domeniul privat al municipiului în vederea demolării.
11.Raport și proiect de hotărâre privind demararea procedurilor pentru închirierea prin licitație publică a imobilului – construcție „Spațiu parter bloc S15 – magazie lapte”.
12.Raport și proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere a cabinetelor medicale situate în incinta Dispensarelor Medicale Goranu și Ostroveni.
13.Raport și proiect de hotărâre privind actualizarea programului local multianual de creștere a performanței energetice la blocurile de locuințe din municipiu.
14.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din România.
15.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe – Calea lui Traian nr. 155, bloc 3”.
16.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe – Aleea Privighetorii nr. 3, bloc 10”.
17.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe – str. Dr. Hacman nr.4, bloc 14 B”.
18.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe – Aleea Cocorilor nr.2, bloc 21”.
19.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe – strada Iancu Pop nr. 7, bloc 64”.
20.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe – str. Matei Basarab nr.14, bloc 119”.
21.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe – str. Matei Basarab nr.12, bloc 120”.
22.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe – str. Matei Basarab nr.9, bloc 125”.
23.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe – str. Ostroveni nr.6, bloc A14”.
24.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe – str. Nichita Stănescu nr.2, bloc A36/2”.
25.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe – str. Henri Coandă nr.5, bloc B1-2”.
26.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe – Aleea Bradului nr. 8, bloc C3”.
27.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe – str. Regina Maria nr. 23, bloc C11”.
28.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe – str. Rapsodiei nr. 11, bloc D1-8”.
29.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe – Calea lui Traian nr. 138, bloc D3”.
30.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe – Calea lui Traian nr. 145, bloc D4”.
31.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe – Calea lui Traian nr. 153, bloc Filipin”.
32.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe – str. Regina Maria nr. 22, bloc M.V. Popescu”.
33.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe – str. Zorilor nr. 3, bloc P7”.
34.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe – str. Henri Coandă nr. 27, bloc S4”.
35.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare locuințe sociale zona Ostroveni”.
36.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Reabilitare termică Colegiul Național de Informatică Matei Basarab”.
37.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Reabilitare termică internat și cantina la Colegiul Național Mircea cel Bătrân”.
38.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Reabilitare termică Școala gimnazială I.G.Duca”.
39.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului final nr. 45590 din 23.11.2017 al comisiei de selecție și mandatarea reprezentanților municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea ETA SA pentru numirea a doi administratori la această societate.
40.Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al unităților de învățământ preuniversitar de stat și al Teatrului Municipal Ariel pentru anul 2017.
41.Întrebări, interpelări, petiții, informare consilieri locali.