La Primăria Oteșani va fi angajat un inspector pentru achiziții publice


Primăria Oteşani organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de inspector, clasa I, gradul profesional debutant, la Compartimentul achiziţii publice. Candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe economice sau juridice;
• curs de pregătire/perfecţionare/formare specializată in domeniul achizițiilor publice.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 14 august, ora 10.00 – proba scrisă; 16 august, ora 13.00 – proba interviu.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului. Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comunei Oteşani, la numărul de telefon 0250.860.676.