La prețurile prin Măsura 19 LEADER, cote maximale!


Conform unui comunicat oficial de presă, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) va întocmi o listă ce va conține prețurile maximale pentru proiectele de servicii finanțate în cadrul Măsurii 19 LEADER din cadrul Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2020. Lista va veni în sprijinul tuturor beneficiarilor măsurilor de servicii finanțate prin această Măsură. Astfel, pe baza experienței acumulate în implementarea Axei LEADER în România în perioada 2007-2013 și în urma unei analize a acesteia la nivelul AFIR, se consideră oportună stabilirea unor plafoane maximale pentru costurile aferente proiectelor de servicii aferente Măsurii 19 LEADER, în cadrul PNDR 2020. Prețurile maximale vor fi utilizate atât de solicitanții de fonduri europene nerambursabile, în vederea fundamentării bugetelor proiectelor, dar și de către experții AFIR pentru a verifica rezonabilitatea prețurilor pe parcursul etapelor de evaluare a cererilor de finanțare depuse dar și autorizare a plăților. Lista cu prețuri maximale va putea fi utilizată de către beneficiarii proiectelor de servicii finanțate prin Măsura 19 LEADER, respectiv prin Sub-măsurile: 19.1 “Sprijin pregătitor”, 19.2 “Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”, 19.3 “Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupului de Acțiune Locală” și 19.4 “Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”.

Posting....