Joi,
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA APROBĂ nivelul taxelor și impozitelor în 2023


ADI APA mai primește o lovitură prin retragerea comunei Ionești
Legislativul Vâlcii se reunește de Ziua Revoluției Române din 1989 pentru a dezbate și aproba proiectele cuprinse pe următoarea ordine de zi:
1.Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a CJ Vâlcea din 14 decembrie 2022;
2.Proiect de hotărâre privind rectificarea Anexelor nr. 1 si nr. 2 la Hotărârea CJ Vâlcea nr. 5 din 28 ianuarie 2022;
3.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al Județului Vâlcea, a Listei obiectivelor de investiții ale CJ Vâlcea și a Bugetelor unor instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, pe anul 2022;
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate a CJ Vâlcea;
5.Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului taxelor și tarifelor pentru anul 2023;
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării valorii de inventar a bunului imobil „Teren Spital Drăgoești – Spital de Psihiatrie Drăgoești”, aparținând domeniului public al județului Vâlcea și aflat în administrarea Spitalului de Psihiatrie Drăgoești;
7.Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Vâlcea asupra unui spațiu și darea acestuia în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea;
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării, prin act adițional, a contractului de concesiune nr. 15671/18 din 02.12.2019 referitor la concesionarea unui teren în suprafață de 350 mp, proprietate publică a Județului Vâlcea, în scopul construirii unor spații de agrement, respectiv loc de joacă pentru copii și spațiu de alimentație publică;
9.Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, a unui spațiu aflat în domeniul public al județului Vâlcea, Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir” – Sucursala Râmnicu Vâlcea;
10.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea” să aprobe retragerea Comunei Ionești din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea”, modificarea și completarea, prin Acte adiționale, a Actului Constitutiv și a Statutului Asociației, precum și mandatarea Președintelui Asociației să semneze, în numele și pe seama Județului Vâlcea, Actele Adiționale menționate;
11.Proiect de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcției de director al Centrului de Asistență Medico-Socială Lădești, de către Dima Marin-Alin;
12.Diverse.