Jandarmeria scoate la concurs 250 de locuri la Școlile Militare de Subofițeri


Tinerii cu vârsta de până în 27 de ani, absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat, care doresc să lu­creze într-un mediu dinamic, organi­zat și competitiv, pot alege să urmeze o carieră în Jandarmeria Română. Pentru sesiunea 2015-2016, institu­țiile de învățământ ale Jandarmeriei Române scot la concurs 250 de lo­curi, după cum urmează – 125 de locuri în cadrul Școlii Militare de Subofițeri Jandarmi Grigore Alexan­dru Ghica Drăgășani, județul Vâlcea și 125 de locuri în cadrul Școlii Militare de Subofițeri Jandarmi Petru Rareș Fălticeni, județul Suceava. Un stagiu complet de studiu durează doi ani, perioadă în care elevii vor beneficia de cazare și masă în cadrul instituțiilor de învățământ postliceale ale Jandarmeriei Române, precum și de celelalte facilități ale acestora (baze sportive, săli internet etc.). La finalul perioadei de studiu, în urma promovării examenelor de absolvire, viitorii subofițeri vor fi repartizați să își desfășoare activitatea în unitățile Jandarmeriei. Pentru înscriere sau infor­mații suplimentare, tinerii intere­sați se pot adresa celei mai apropiate unități de jandarmi sau pot accesa pagina oficială a instituției: www.jandarmeriaromana.ro, precum și site-urile celor două școli de subofițeri: www.scoaladragasani.ro și www.jandarmeriafalticeni.ro.
Termenul limită pentru depune­rea dosarelor este 07.08.2015.
La concursurile de admitere pot participa băieţi şi fete care trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: Să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; Să cunoască limba română scris şi vorbit; Să aibă capacitate deplină de exerciţiu; Să fie declarate “apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic; Să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, în cursul anului în care participă la concurs;Să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; Să nu aibă antecedente penale, sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pen­tru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; Să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani; Să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs; Să fi obţinut la purtare, pe durata studiilor liceale, media generală de mini­mum 8 (opt);Să nu fi fost exmatri­culaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ; Să aibă înălţimea de minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile.