Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

13 aprilie 2021

Ingineri, juriști, medici… Cât îi ajută pe primari profesia de bază?


16 primari vâlceni au la bază stu­dii economice, 14 sunt ingineri, 12 ju­riști, cinci profesori, patru medici vete­ri­nari, iar restul fie au lucrat în comerț, în silvicultură, sunt psihologi, au pre­dat ca învățători etc. Ideea este cât îi ajută profesia de bază pe edili în ad­ministrația publică locală? Când vor­bim de juriști, economiști și ingi­neri, răspunsurile sunt clare, dar contează și cum văd ei lucrurile, în ce cazuri au avut nevoie, realmente, de aceste stu­­dii. Redăm, mai jos, o parte din de­cla­rațiile unor aleși locali, în acest sens:
ion sandu edil 3Ion Sandu, primar Perișani: „Sunt jurist, iar acest lucru m-a ajutat enorm. În proporție de 70% din tot ce s-a întâmplat, s-a făcut, pe fond fun­ciar, derularea proiectelor se dato­rează faptului că am absolvit Facul­ta­tea de Drept. Am învățat multe lucruri, unele de care nu știam. În 2004 când am devenit primar, dar și înainte, când eram «vice», mi-am dat seama că am nevoie de cunoștințe juridice. În cazul problemelor funciare, timp de 4 ani, m-am apărat fără avocat, în pro­cesul cu Obștea de Moșneni Pr­i­poa­re. Mulți au spus să las lucrurile așa cum sunt, dar am știut de existen­ța unor articole din Legea 18 și m-am descurcat”.
Edilul Ion Sandu a finalizat cursu­rile de jurist ale Facultății de Drept din cadrul Universității „Spiru Haret”.
vasilache_sorinSorin Vasilache, edil Băile Olănești: „Ca profesie de bază sunt economist. Cum m-au ajutat studiile? Ca primar, trebuie să ai o capacitate ma­nagerială, să cunoști să coor­do­nezi activitatea, să știi cum să con­turezi un buget, cum să distribui banii. M-a ajutat în conturarea bugetului de venituri și cheltuieli, sumele fiind re­par­tizate în funcție de nevoile comu­nității. Contează și cum coordonezi chel­tuielile cu utilitățile, salariile angajaților primăriei, banii pentru dez­voltarea localității, respectiv investi­țiile. Având studii economice, cunoști procedura de aplicare a taxelor și impozitelor, ce înseamnă închirie­re/con­cesionare, să stabilești sarci­nile angajaților, pe compartimente”.
Primarul Sorin Vasilache a absol­vit cursurile economice ale Univer­sității „Constantin Brâncoveanu”.
florinel constantinescuFlorinel Constantinescu, pri­mar Călimănești: „Înainte de a lucra ca medic veterinar, am predat. Am terminat Liceul Pedagogic din Râmnic și am predat ca învățător o perioadă. Ca primar, din cele învățate, știu cum trebuie să comunic cu omul, mai ales că poți fi și un bun psiholog. Știi cum să te apropii de oameni, cum să le vorbești și asta contează. În al doilea rând, am lucrat mult timp ca medic veterinar în Călimănești, am luat contact cu localnicii, ne-am cunoscut unii cu alții. A fost un contact direct. În al treilea rând, fiind o perioadă di­rector DSVSA, am lucrat cu legile, cu aplicarea corectă a normelor legale, am lucrat în administrație. Experiența ca manager mi-a fost de folos în activitatea mea de primar”.
Menționăm că edilul Constan­ti­nescu a absolvit, în 1986, Facultatea de medicină veterinară din București, iar, în prezent, la audiențe, răspunde cu drag și întrebărilor localnicilor legate de anumite probleme din domeniul veterinar.
Melente_GheorgheGheorghe Melente, primar Drăgoești: „Abilitățile pe care le-am dobândit în profesia mea de inginer m-au ajutat foarte mult. Ținând cont numai de faptul că am specializare pe îmbunătățiri funciare, am avut un mare atu pentru funcția de primar. La drumuri, asfaltări, podețe și tot ce ține de infrastructură la modul general. Am plecat din polle-position, cum se spune, pentru accesarea de proiecte. Ca primar, ai nevoie să știi cum trebuie asfaltat un drum în pantă, ce trebuie să faci când se întâmplă o alunecare de teren, cum se constru­iesc rigolele și multe alte chestiuni de acest gen pentru care trebuie să consulți un inginer în mod obligatoriu. Așa, pot să îmi fac o părere imediat cum se întâmplă un eveniment. La primării, mai sunt probleme cu terenurile. Profesia de inginer ajută și aici, știi să citești schițele, să vezi ce a făcut un topometrist.”
Carstina_constantin1Constantin Cârstina, ales local Orlești: „Studiile de economist mă ajută foarte mult. De exemplu, când faci proiecția bugetului contează cunoștințele din domeniul economiei. Poți face calcule să nu depășești cheltuielile”.
mihai ionescu primar cernisoaraMihai Ionescu, edil Cernișoara: „Ca tehnician agronom, am mare implicare în desfășurarea proiectelor. Munca cu documentațiile la proiecte a fost a noastră. Ne-au sprijinit și pro­iectanții de la CJ Vâlcea, de la Bucu­rești, dar actele noi le-am întocmit. Nu ne-am lăsat pe mâna altora. Am știut să ne spunem părerile și unde a fost cazul ne-am impus”.
Primarul Mihai Ionescu a terminat Școala medie tehnică la Blaj.
sorin ghita primar nouSorin Ghiță, primar Vlădești: „Inginer fiind și conducând oamenii fie în domeniul chimic, la Combinat, fie în industria hidraulică sau industria spe­cială, în Băbeni, am căpătat expe­riență. A fost muncă grea, dar plăcută. Când reușești din oameni îndărătnici, care nu doresc de la bun început lucrurile să fie bine făcute să-i trans­formi în oameni harnici, corecți, știi că lași ceva în urma ta. Meseria de bază m-a ajutat să cunosc oamenii, să-mi doresc să realizez, alături de ei, multe lucruri utile. Dacă într-o întreprindere oamenii depind de salariu, după Revoluție, în administrația pu­blică dintr-o localitate oamenilor le e mai ușor să ceară decât să ofere. Ei trebuie convinși să participe la tot ceea ce se face pentru dezvoltarea localității. Într-o localitate modernă, tre­buie să existe: apă, canalizare, dru­muri, unități educaționale, dispen­sar medical, cămin cultural. Toate acestea nu pot fi făcute decât cu oameni. Meseria m-a ajutat să am o concepție și o gândire pragmatice”.
Edilul Sorin Ghiță a absolvit, în 1975, Institutul Politehnic București.
dediuAlexandru Dediu, primar Pău­șești-Măglași: „Sunt jurist de me­serie. Timpurile nu mai sunt ca acum 30 de ani. A apărut o legislație stu­foasă, care trebuie respectată, care conține termeni juridici, economici. Dacă nu ai pregătire în domeniu, foarte greu înțelegi lucrurile, ți-e greu să interpretezi articole din lege. De fiecare dată când apare ceva nou, studiez pentru a fi în temă, pentru a aplica legea așa cum legiuitorul a întocmit-o”.
Edilul Dediu a terminat studiile la Universitatea „Spiru Haret”, iar licența a susținut-o la Academia de Poliție din București.
ion nicolae caineni nouNicolae Ion, edil Câineni: „Am terminat ingineria mediului, lucru care m-a ajutat foarte mult la accesarea proiectelor. Asta în primul rând. Nu mai e nevoie să consult manuale, să văd ce și cum, ci pot interveni ușor dacă este cazul”.
Iliescu Sonia, ales local Raco­vița: „Ca inginer, studiile m-au ajutat mult. Ca să fii bun gospodar, con­tează și profesia, să știi să rezolvi problemele cetățenilor. Când deschidem un șantier, am habar de lucrările propriu-zise”.
moraru edil pietrariNicolae Moraru, edil Pietrari: „Ca și economist, am lucrat în coope­rație, am știut să cheltui banii, orice bănuț să fie justificat. La fel și-n admi­nistrație publică. În plus, e o plăcere să colaborez cu angajații primăriei pe parte economică, să-mi dau cu părerea, să am habar de cum decurg lucrurile cu bugetul, spre exemplu”.
Primarul Nicolae Moraru a termi­nat Universitatea „Spiru Haret” din Râmnicu Vâlcea.
SCHELLRobert Schell, primar Brezoi: „Cu siguranță profesia contează, iar eu, ca inginer geodez, pot spune că mă bazez pe ceea ce am învățat. Ce am terminat are legătură cu ceea ce fac. Șapte ani am muncit pe șantiere, în construcții, pe Valea lui Stan, la Aducțiunea de apă Brădișor. Toate acestea m-au ajutat și mă ajută. Am căpătat experiență și știu ce lucrări se derulează pe un șantier”.
MichiuIonel Michiu, ales local Stă­nești: „Ca ofițer, am condus subuni­tăți, am lucrat cu oameni. Am format multe caractere. La 20 de ani, omul in­tra în armată, iar după un an și ceva era pregătit să-și întemeieze o familie, să-și facă o casă. Erau mulți într-un pluton, adunați din toate colțurile țării. De atunci știu să lucrez cu oamenii; le cunosc caracterele. În plus, e bine să fii și mai dur”.
Alesul local din Stănești a făcut Școala Militară în Râmnicu Vâlcea, a lucrat la Garnizoana vâlceană, apoi la Regimentul 1 Geniu Vlădești.
Așadar, fie că ești inginer, jurist sau profesor, medic, silvicultor, con­tează profesia de bază. Vrei nu vrei, își pune amprenta și ajută la desfă­șu­rarea activității din domeniul administrației publice locale. Primarii cunosc legi, cunosc oameni, ghicesc caractere.

Alte articole de la Politică și Administrație