Încă un proiect punctat Modernizarea parcurilor balneare din Călimănești – Căciulata, la final


La începutul acestei săptămâni, a avut loc finalizarea implementării proiectului „Modernizarea parcurilor balneare din stațiunea Călimănești – Căciulata”. Evenimentul a avut loc la Centrul de Informare Turistică Călimănești. Contractul de finanțare nr. 3.584 a fost încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin ADR sud-Vest Oltenia și parteneriatul dintre UAT orașul Călimănești și UAT județul Vâlcea. Proiectul a fost finanțat în cadrul Programul Operațional Regional 2007 – 2013, axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, domeniul de intervenție 5.2 – crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterii calității serviciilor turistice.
Valoarea totală a proiectului a fost de 10.496.741,58 lei, reprezentând costurile eligibile, neeligibile și fără TVA. Valoare totală eligibilă a fost de 7.614.462,49 lei, din care 6.877.382,52 lei reprezintă asistența nerambursabilă din Fondul european de Dezvoltare Regională, 580.983,49 lei – contribuția de la bugetul național și 156.096,48 lei – contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile. Perioada de implementare: 43 de luni.