În ședința extraordinară de azi, Consilierii locali suplimentează bugetul pentru Ziua imnului


Astăzi, de la la ora 11.00, consilierii Râmnicului sunt convocați la o ședință extraordinară. Conform informațiilor noastre, pe ordinea de zi sunt următoarele: proiect de hotărâre privind aprobarea Programului evenimentelor ocazionate de Ziua Imnului Național 2018 și suplimentarea bugetului necesar organizării acestora; proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea APAVIL SA Vâlcea; proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2018; proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe obiective a finanțării rambursabile în sumă de 25.000.000 lei; proiect de hotărâre privind completarea organigramei și a statului de funcții ale Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea începând cu data de 01.08.2018; proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 136/26.04.2018.