În atenția vâlcenilor: locuri de muncă vacante, în construcții, în Israel


Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) anunţă cetă­ţe­nii români, că pot obţine locuri de mun­că în construcţii, în Israel și-n acest an.
Persoanele interesate trebuie să aibă calificare/experienţă în meseriile: dul­gheri pentru cofraje de construcţie in­dus­trializată, (cunoaşterea citirii pla­nu­rilor de construcţii este obligatorie); fie­rari-betonişti, îndoirea fierului, (cunoaş­terea citirii planurilor de construcţii este obligatorie); zidari-faianţari, acoperirea podelilor şi pereţilor cu faianţă (cu­noaşterea citirii planurilor de construcţii este obligatorie); zidari – tencuitori pen­tru lucrări de tencuit şi să îndeplinească condiţiile de mai jos, respectiv: să nu fi lucrat anterior în Israel sau au lucrat legal în Israel pentru o perioadă de cel puțin doi ani, pe baza unei vize și a unui per­mis de muncă în domeniul cons­truc­țiilor, au părăsit permanent Israelul cu cel puțin patru ani înainte de solicitarea curentă și nu au încălcat, în timpul șederii lor în Israel, condițiile stabilite de permisele și vizele de muncă; să nu aibă nici unul dintre membrii familiei (soție/părinți/copii) angajați/stabiliți în Israel; să nu aibă antecedente penale; să fie apţi psihic şi fizic de muncă intensă în condiţiile climatice specifice statului de destinaţie, inclusiv muncă la înălţime şi manipulare de greutăţi; să nu sufere de anumite boli cronice.
Contractele de muncă se încheie pentru o perioadă de un an, cu posibilitatea de prelungire până la o durată maximă de 63 luni. Salariu lunar minim brut estimat este de 1.540 dolari americani.
Persoanele interesate vor depune la agenția pentru ocuparea forței de muncă din raza de domiciliu, un dosar cu următoarele documente: cerere tip (se completează la sediul agenției); CV; declaraţie tip (se completează la sediul agenției); copie CI; copie Paşaport (dacă au pașaport valabil la data înscrierii); copii ale actelor de studii şi de calificare (toate paginile scrise), după caz; copii ale documentelor care atestă experienţa, vechimea în muncă, după caz; cazier judiciar valabil, în original. Datele ne-au fost furnizate de către Gabriel Albinaru (foto), director AJOFM Vâlcea.