În atenția iubitorilor de drumeții montane: S-a lansat broșura „Cartea Străbunilor”


Săptămâna trecută, Asocia­ția „Forumul Montan din Ro­mâ­nia” – Filiala Vâlcea a desfășurat o inedită conferință pe tema „Agricultura Montană Tradi­țio­nală”. Evenimentul s-a desfă­șu­rat în Sala de Conferințe a Bi­blio­tecii Județene „Antim Ivirea­nul” din Râmnicu Vâlcea. Cu acest prilej, în cadrul întrunirii, a fost lansată o broșură foarte interesantă, denu­mită sugestiv „Cartea Străbu­nilor”. Organiza­to­rii evenimen­tului au fost repre­zentanții Filialei Vâlcea a Foru­mului Montan din România.