În atenția asiguraților: PRELUNGIRE TERMEN DE VALABILITATE documente medicale


Se prelungeşte, în conformitate cu ordinul MS/CNAS nr. 2213/2021, până la finalul lunii noiembrie 2021 (luna în care încetează starea de alertă declarată potrivit legii, în contextul epidemiei cu virusul SARS-CoV-2), termenul de valabilitate pentru următoarele documente a căror valabilitate expiră până la această dată:
a) biletele de trimitere pentru specialităţi clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare;
b) biletele de trimitere pentru specialităţi paraclinice;
c) recomandările medicale pentru îngrijiri medicale la domiciliu, îngrijiri paliative la domiciliu, precum şi pentru dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive, ce se depun/se transmit la casa de asigurări de sănătate;
d) deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive. În cazul deciziilor pentru dispozitivele medicale acordate prin închiriere, pentru dispozitivele de protezare stomii şi pentru dispozitivele pentru incontinenţă urinară, al căror termen de valabilitate a fost prelungit, se emite o nouă decizie de aprobare, cu precizarea duratei pentru care se prelungeşte decizia iniţială, precum şi taloanele aferente perioadei pentru care a fost prelungită decizia. Atât noua decizie, cât şi noile taloane se transmit persoanei beneficiare prin orice mijloace de comunicare.