Geniștii vâlceni prezintă onorul Drapelului Național


Geniştii Centrului de Instruire pentru Geniu, EOD şi Apărare CBRN „Panait Do­nici” din Rm. Vâlcea vor participa vineri, 26 iunie, începând cu ora 08.00 alături de auto­rităţile locale, pe platoul din faţa Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea la ceremonia publică de înălţare a Drapelului Naţional. La ceremonialul militar vor participa Dra­pe­lul de Luptă al Centrului de Instruire pentru Geniu EOD şi Apărare CBRN „Panait Do­nici” cu garda port-drapel, un detaşa­ment de onoare constituit din subunităţi ale Cen­trului şi subunităţi specializate ale Mi­nis­terului Afacerilor Interne, alături de loc­ţiitorul comandantul garnizoanei Râmnicu Vâlcea, colonelul Doru-Ionel Ţugulan. De asemenea la eveniment sunt invitaţi să participe reprezentanţi ai administraţiei publice centrale şi locale, parlamentari ai judeţului, ai instituţiilor deconcentrate, so­cia­le, culturale şi economice din judeţ, ai Bise­ricii Ortodoxe Române, ai asociaţiilor ca­drelor militare în rezervă şi în retragere, ai veteranilor de război şi a urmaşilor aces­tora, ai asociaţiei Cultul Eroilor comandanţi ai unităţilor militare din garnizoană, cadre militare în activitate, generali şi ofiţeri în rezervă şi retragere, precum şi reprezen­tanţi ai mass-media locală. Această zi de sărbătoare constituie un prilej deosebit pentru cinstirea simbolului onoarei, vitejiei şi gloriei înaintaşilor noştri şi se cuvine să reamintim câteva repere importante din istoria Drapelului Naţional.
– …Cele trei culori care apar pe steag ar fi fost folosite în documentele oficiale încă din timpul lui Mihai Viteazul şi se regăsesc şi pe diverse structuri de scuturi şi steme….
– În anul 1834 Drapelul tricolor a fost fo­lo­sit prima dată în Ţara Românească drept steag de luptă când, în urma intervenţiilor dom­nului Ţării Româneşti, Alexandru Du­mi­tru Ghica, Poarta Otomană aprobă folo­si­rea de către oştirea acestei ţări a dra­pe­lului tricolor. El reunea culorile roşu, galben şi albastru dispuse orizontal, însă inegale, în sensul că prima jumătate era roşie, având pe ea mai multe stele aurii, iar partea inferioară se partaja în mod egal între galben şi albastru. În centrul drape­lu­lui era plasată stema Valahiei, respectiv acvila cruciată.
– La 14/26 iunie 1848 a fost decretat, pentru prima oară, ca simbol naţional de Guvernul revoluţionar provizoriu din Ţara Românească, având înscrisă pe el deviza „Dreptate – Frăţie”;
– La 13 iulie 1848, prin decretul 252, gu­vernul revoluţionar a stabilit ca dispu­ne­rea culorilor tricolorului să fie de la lance astfel – albastru închis, galben deschis şi roşu carmin. S-a dispus totodată confecţio­na­rea de steaguri naţionale care să fie arborate în toate localităţile.
– La 1/13 septembrie 1863, cu prilejul ani­versării a 15 ani de la luptele din Dealul Spirii, Alexandru Ioan Cuza distribuie unită­ţi­lor militare noi drapele tricolore. Aceste stea­­guri cuprindeau tricolorul dispus pe ori­zon­tală, roşu fiind plasat în partea supe­rioa­ră. În centrul lor era gravată stema unită – acvila cruciată şi capul de bour, com­­­poziţie menită a atesta noul statut poli­tic al ţărilor române. Cele două steme reu­nite pe acelaşi steag erau înconjurate de o eşarfă ce avea înscrisă deviza „HONOR ET PATRIA”. Pe steag era ţesută şi iniţiala dom­­nitorului. Domnitorul patriot Alexandru Ioan Cuza a rostit atunci o impresionantă cuvântare în cadrul căreia a definit cu alese cuvinte steagul ţării: „Steagul e România! Acest pământ binecuvântat al Patriei, stro­pit cu sângele străbunilor noştri şi îmbel­şu­gat cu sudoarea muncitorului. El este fa­milia, ogorul fiecăruia, casa în care s-au năs­cut părinţii, unde se vor naşte copiii noştri!… Steagul este totodată trecutul, prezentul şi viitorul ţării, întreaga istorie a României”.
Drapelul naţional evocă trecutul de luptă al poporului român pentru libertatea naţională, amintind fiecărui cetăţean dato­ria sfântă de a servi cu credinţă patria, de a apăra cu orice preţ unitatea, suveranitatea şi independenţa României.
Pe lângă ceremonia de vineri, 26 iunie, în cadrul Centrului s-au organizat: o ex­po­ziţie de carte dedicată Drapelului Naţional, în cadrul bibliotecii unităţii; un simpozion cu tema „Drapelul Naţional-trecut, prezent – în­­treaga istorie a României”, în data de 26 iu­nie, începând cu ora 10.00, în sala de fes­ti­vităţi, la care sunt invitaţi să participe ală­turi de personalul unităţii şi reprezentanți ai aso­ciației Veteranilor şi cadrelor militare în re­zervă şi în retragere, președintele aso­cia­ției Cultul Eroilor filiala „Matei Basarab” Vâlcea.
Florentin DUMAN

Posting....