Firmele din Vâlcea pot accesa platforma iMediu pentru servicii de mediu


Firmele din Vâlcea pot accesa platforma iMediu pentru a beneficia de servicii și consultanță de mediu. Prin intermediul acestei platforme, firmele pot scăpa de grija controlului de mediu. Practic, această platformă emite toate documentele și declarațiile lunare pentru deșeuri. Astfel, firmele din Vâlcea pot face registrul de evidență a gestiunii deșeurilor prin intermediul platformei iMediu.

Începând cu anul 2011, legea obligă anumite firme să predea deșeurile unui operator autorizat, să întocmească o evidență cronologică a cantității, naturii, originii și, după caz, a destinației, a frecvenței, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum și a operațiunilor de valorificare/eliminare a deșeurilor generate pe amplasament. Această evidență trebuie raportată anual pe suport hârtie și în aplicația online SIM în formatul solicitat de Agenția pentru Protecția Mediului.

Întreg procesul se desfășoară mult mai rapid și mai ușor prin intermediul acestei platforme, deoarece ea pune la dispoziția utilizatorilor o mulțime de beneficii. Rapiditate, economisirea de timp, dar și reducerea responsabilităților care nu aduc profit sunt doar câteva dintre acestea.

Afaceriștii din Vâlcea care își doresc să beneficieze de serviciile acestei platforme trebuie să îndeplinească obligatoriu două condiții: crearea unui cont și înregistrarea pe platforma online, dar și alegerea unui abonament care să fie potrivit pentru firma respectivă. Abonamentele pot fi de bază, de bază plus consultant dedicat, de bază plus consultant dedicat și întocmirea declarațiilor referitoare la ambalaje.

Un avantaj major pe care platforma iMediu îl deține este reprezentat de faptul că nu impune condiții în ceea ce privește tipurile de deșeuri. Astfel, indiferent de tipurile de deșeuri declarate, orice firmă din Vâlcea poate apela la serviciile oferite de iMediu.

Cei care își doresc să utilizeze platforma trebuie să urmeze doar trei pași, rapizi și simpli:
1. Să-și creeze un cont pe platformă;
2. Să declare deșeurile în fiecare lună;
3. Emiterea documentelor.

iMediu pune la dispoziția utilizatorilor săi următoarele servicii: întocmirea registrelor de evidență a deșeurilor, întocmirea și depunerea declarațiilor la Administrația Fondului pentru Mediu, întocmirea raportărilor, depunerea acestora la Agențiile de Protecția Mediului, elaborarea chestionarelor statistice și înregistrarea în Sistemul Integrat de Mediu și raportarea în aplicație SIM la termenul stabilit. Experiența angajaților iMediu și profesionalismul de care dau dovadă întotdeauna fac ca platforma să garanteze companiilor din Vâlcea evitarea amenzilor și sancțiunilor la controlul de mediu, indiferent de tipul deșeurilor declarate.

Toate documentele necesare pentru respectarea legislației în vigoare se realizează de către iMediu, însă numai după ce utilizatorul și-a creat un cont pe platformă și a declarat cantitățile de deșeuri. În cazul controalelor, documentele întocmite de platformă vor fi prezentate, astfel că firmele din Vâlcea vor scăpa de grija acestei responsabilități.
Întocmirea registrelor de evidență a gestiunii deșeurilor este primul pas realizat de platformă. Apoi, sunt identificate obligațiile de plată la Fondul pentru Mediu, ce sunt realizate lunar și depuse în termenele legale.

În continuarea procesului, există mai multe servicii pe care iMediu le poate oferi utilizatorilor săi, precum: întocmirea raportărilor lunare,  semestriale sau anuale și transmiterea lor în timp util către APM, ANPM, AFM.

În cadrul ultimului pas, sunt elaborate chestionarele statistice privind generarea și gestionarea deșeurilor și raportarea lor către autoritățile competente de protecție a mediului atât pe suport hârtie, cât și online în aplicatia Agenției Naționale pentru Protecția Mediului – denumită SIM (Sistemul Integrat de Mediu).

Iată ce tipuri de firme au apelat la serviciile platformei până acum:
• Service-uri auto;
• Tipografii;
• Unități medicale;
• Farmacii;
• Restaurante și fast-food;
• Comerț și distribuție.
Așadar, dacă firma dumneavoastră din Vâlcea își dorește are nevoie de servicii de mediu, dar în același timp vă doriți să economisiți și timp, platforma iMediu este soluția ideală.