Enăcache și Mir, cei doi voluntari în problemele tinerilor


Ministerul Tineretului şi Sportului a organizat în Baia Mare, în perioada 10-16 iunie, un curs de formare pentru 150 de lucrători de tineret din ţară, în urma căruia s-a format o reţea de profesionişti în acest domeniu, care vor aduce valoare adăugată în comunităţile lor, prin implementarea de activităţi specifice. Obiectivele reţelei sunt: creşterea numărului de tineri implicaţi în evenimente de consultare şi formare; creşterea calităţii evenimentelor de tineret cu privire la consultarea publică, participare şi dialog structurat; asigurarea unei reprezentativităţi geografice echilibrate, din perspectiva participării tinerilor în procesele de consultare ca parte a dialogului structurat şi activităţi de participare şi învăţare non-formală. Membrii reţelei vor organiza evenimente de consultare (de o jumătate de zi, pe teme comune şi folosind metode interactive) şi cursuri de formare de trei zile (training).
Activitatea desfăşurată de lucrătorii de tineret în cadrul reţelei este realizată în regim de voluntariat, în baza unui contract de voluntariat încheiat cu Ministerul Tineretului şi Sportului. Direcţiile de Sport şi Tineret vor sprijini membrii reţelei în organizarea de evenimente, prin suport logistic şi promovarea lor. În fiecare judeţ, vor fi doi voluntari lucrători activi de tineret, alături de un reprezentant DJST. Împreună vor pune în practică, în perioada iunie-noiembrie 2016, dialogul structurat pentru a identifica nevoile reale ale tinerilor la nivel naţional şi vor răspunde prin formare nevoilor de participare şi implicare a tinerilor din toate judeţele în activităţi de tineret şi voluntariat. DJST Vâlcea a avut doi reprezentanți, selecționați în urma concursului de dosare – Antoanela Enăcache și Sergiu Mir.
Acest eveniment face parte din proiectele „Lucrătorul de tineret”, finanţat de Ministerul Tineretului şi Sportului şi cofinanţat de Comisia Europeană prin programul Erasmus +. Datele ne-au fost furnizate de către Bogdan Marinescu, director DJST Vâlcea.