Elevii de la CN Mircea cel Bătrân, învățați să-și modeleze vasele ca strămoșii preistorici


• clasa a VI – a D, diriginte Ion Alexie Neamțu, a deschis a doua săptămână a proiectului „Atelierul de Arheologie”

Startul celei de-a doua săptă­mâni a proiectului cultural „Atelierul de Arheologie” a aparținut elevilor clasei profesorului Ion Alexie Neamțu. Acestora le-a revenit plăcuta sarcină de a trece la etapa de prac­tică a proiectului. Astfel, după ce săp­tămâna trecută au depășit treap­ta teoretică, în care le-au fost destăinuite atent mai toate secre­tele arheologiei, elevii Colegiului Național Mircea cel Bătrân au intrat, ieri dimineață, efectiv în procesul de creație.
În frunte cu dr. Ion Tuțulescu, șeful secției de la Muzeul de Istorie, personalul instituției și-a dat silința să îi ajute pe micuți să încropească, asemenea strămoșilor preistorici, diferite vase de lut. Cum pentru ma­jo­ritatea copiilor, modelarea lutului a fost o premieră absolută, senzația a fost una aparte, lucru confirmat și de Ion Tuțulescu: „Faptul că acestor copii le vor rămâne ca o amintire adâncă aceste clipe, când au dat formă și chiar utilitate pământului reprezintă cel mai mare câștig al proiectului nostru. Din păcate, copii din ziua de azi par tot mai distanți de acest gen de preocupări fapt care-mi reconfirmă utilitatea extra­or­di­nară a proiectului nostru și obligația de a-l menține viu cât mai mulți ani de-aici înainte…”
Ajuns deja la ediţia a II-a, proiectul are drept temă „Din culi­sele arheologiei. Ceramica înainte de roata olarului” și îşi doreşte să faciliteze accesul tinerilor elevi la activităţi de arheologie teoretică şi experimentală prin implicarea şi stimularea acestora spre creativi­tate cultural-istorică. Acest proiect se adresează elevilor de gimnaziu şi de liceu şi se va desfăşura la Mu­zeul de Istorie al judeţului Vâlcea, în perioada 4-15 aprilie 2016, pe parcursul a două săptămâni. Fie­care clasă implicată urmează să ia parte la două activităţi diferite, câte una în fiecare săptămână, cu durata de 50 de minute. Vizitele se fac conform programării stabilite la înscrierea în program. Printre acti­vităţile propuse menţionăm: noţiuni generale de arheologie şi importa­n­ţa artefactelor ceramice, precum şi a arheologiei experimentale; pre­zentarea, pe scurt, a tipurilor de artefacte ceramice găsite în teren; prezentarea, pe scurt, a metodelor de lucru cu materialul arheologic de pe teren; povestea din spatele obiectului ceramic; discuţii interactive cu clasa, prezentări multimedia şi de filme; participarea elevilor la acţiuni de arheologie experimentală şi realizarea, după modele reale, a 4-5 tipuri diferite de replici de artefacte; selectarea replicilor realizate de elev.
700 de elevi de la CN „Mircea cel Bătrân”, Liceul de Artă, Take Ionescu, Seminarul Teologic și Anton Pann sunt implicați în acest îndrăzneț proiect cultural.