După încă o reorganizare, Direcţia Agricolă Vâlcea îşi măreşte efectivul de peste patru ori!


• instituția condusă de Marin Cernătescu „sare” de la 7 la 30 de angajaţi
Legea 157/2016, care aduce unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, a fost deja publicată în Monitorul Oficial. Ea urmează să fie aplicată în cel puţin două luni. Camerele Agricole vor trece în structura Direcţiilor Agricole, anulând astfel deciziile administrative luate în ultimii ani, prin care au apărut Camerele Agricole (pe scheletul fostelor Oficii de Consultanţă Agricolă) şi înfiinţate compartimentele de inspecții şi control, subordonate unei direcții din cadrul Ministerului Agriculturii.
Camera Deputaţilor a reuşit, după mai multe tergiversări, să treacă proiectul normativ cu privire la reorganizarea Direcţiilor pentru Agricultură. Astfel, cei de la Consultanţă agricolă vor intra în noua schemă a Direcţiei Agricole, lor li se vor adăuga şi cei de la Inspecţii, Verificare şi Control. O nouă schemă administrativă, ce va duce aproape la o majorare de patru ori a numărului de angajaţi, ajungând la aproximativ 30 de salariaţi în cadrul viitoarei Direcţiei pentru Agricultură Vâlcea, faţă de cei doar șapte din prezent! Da, aţi citit bine, ani la rând, în frunte cu directorul Marin Cernătescu, Direcţia Agricolă Vâlcea a însemnat doar o mână de oameni despre ale căror greutăţi şi răspunderi, prea puţini în afara ţăranilor au ştiut. Inutil de adăugat că prin această reorganizare şi majorare semnificativă a personalului, mizele cresc, la fel şi aşteptările.
„Se reorganizează direcţiile pentru agricultură judetene şi a municipiului Bucureşti, instituţii publice cu personalitate juridică, servicii publice deconcentrate în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumite în continuare direcţii, prin preluarea activităţii, patrimoniului şi personalului direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, Caselor Agronomului, compartimentelor funcţionale din subordinea Direcţiei monitorizare inspecţii, verificare şi control din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale, precum şi ale camerelor agricole judeţene, structuri care se desfiinţează, se arată în noua lege 157 din acest an. Actul normativ prevede, de asemenea, că activitatea de inspecţii, planul tematic anual de controale, sunt stabilite de Direcţia monitorizare inspecţii, verificare şi control din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale. O altă noutate se referă la finanţarea direcţiilor, care va putea fi realizată şi din venituri proprii, sursele urmând să fie stabilite prin hotărâre de Guvern” se arată într-un comunicat de presă transmis pe marginea acestui subiect.
Ar mai fi de amintit faptul că, în prezent, se lucrează la normele metodologice pentru aplicarea legii, care vor stabili exact modul în care se va face transferul angajaţilor, dar şi alte detalii legate de atribuţiile acestora.