Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

21 septembrie 2020

Deputatul Colegiului Drăgășani, prezent la ședința Uniunii Interparlamentare de la Geneva


• alături de colegii din Camera Deputaților, Ion Cristinel Marian a reprezentat țara noastră la conferința anuală dedicată comerțului

În calitate de secretar al Biroului Executiv din cadrul Grupului Român al Uniunii Interparlamentare (GRUI), deputatul Ion Cristinel Ma­rian a participat, recent, în Elveția, la sesiunea anuală Interparla­men­tară organizată pe teme ce țin de comerțul mondial. La Geneva, re­pre­zentantul Colegiului Drăgășani în Camera Deputaților a fost însoțit de alți doi colegi din Parlament, aceștia reprezentând România la importantele lucrări care au avut loc în „țara cantoanelor”. Cei trei români prezenți la eveniment au fost Ion Cristinel Marian, Cătălina Ștefănescu și Cezar Cioată.
Conferinţa a reunit peste 280 de parla­mentari, între care preşe­dinţi şi vicepreşedinţi de parla­men­te, din 64 de ţări membre. Au fost pre­zenţi delegaţi din partea adu­nărilor parlamentare cu statut de membru asociat, Parlamentul Euro­pean, asociaţii şi adunări parla­mentare cu statut de observatori, reprezentanţi ai guverne­lor, ONU, precum şi a unor agenţii din siste­mul Naţiunilor Unite. Pe tot parcursul lucrărilor, par­lamentarii au participat la dezbateri interactive, dia­logând cu negociatori guverna­men­tali, cu ofi­ciali OMC şi cu reprezentanţi ai societăţii civile. În ultimii 21 de ani, de când OMC a luat fiinţă, „peisajul” comercial şi consumatorul au suferit modificări importante. Acestea obligă regulile de comerţ să se adapteze într-un ritm accelerat, în care a intervenit un consumator din ce în ce mai tânăr, cu opinii proprii bine definite şi nevoi exprimate concret.
„Consider că întâlnirea din Elveţia a fost foar­te utilă. Ştim cu toţii cât de mare este impor­tan­ţa comerţului în zilele noastre. De-a lungul ce­lor 21 de ani de existenţă, Organizaţia Mon­dia­lă a Co­mer­ţului şi-a demonstrat eficaci­tatea şi este de da­toria noastră să îi susţinem activitatea de mo­dernizare pentru a răspunde cât mai bine pro­vo­cărilor actuale. La Geneva, am avut con­sultări şi schimburi de opinii cu parlamentari din mai multe țări. S-au discutat aspecte referitoare la temele dezbătute, dar şi posibile proiecte co­mu­ne. Am purtat discuții extrem de constructive chiar și cu președintele Uniunii Interparla­men­tare, domnul Martin Chungong”, ne-a declarat deputa­tul vâlcean, Ion Cristinel Marian, reprezentantul Colegiului Drăgășani.

Etichete: , , , ,

Alte articole de la Eveniment