De câte ori a fost inaugurat Centrul Școlar pentru Educaţie Incluzivă din Băbeni?


După cum vă informam și anterior, Centrul Școlar pentru Educaţie Incluzivă din Băbeni a suferit o extindere și moderni­zare, prin realizarea unui nou corp de clădire în care va func­ţiona un internat pentru cazarea elevilor cu nevoi speciale cu o capacitate de 53 de locuri. Totul s-a mate­ria­lizat printr-un proiect euro­pean „Consolidare, moder­ni­zare, extindere şi dotarea Cen­trului Şcolar pentru Educaţie In­cluzivă Băbeni”, și aproximativ trei mili­oane de lei s-au investit în rea­lizarea obiectivului. Fostul pre­­ședinte interimar al CJ Vâlcea, Gheorghe Păsat, a criti­cat bifa­rea obiectivului de către Costi Rădulescu pentru că a tăiat panglica unei investiții deja func­ționale din mandatul său. Mai mult, nici veteranul Persu nu s-a lăsat mai prejos punând finali­za­rea proiectului în timpul lui Ion Cîlea: „Eu chiar nu știu ce dracu ați inaugurat acolo… M-a între­bat și presa, a câta inaugurare este asta, domnule?”
Ca situația să atingă un penibil total, trebuie menționat și faptul că dincolo de panglica tă­iată, din nou, săptămâna trecută, problemele de la Centrul Băbeni rămân. În special cu mâncarea pentru că, în ciuda unei plite „sen­zaționale” după spusele lui Ră­dulescu, racordarea la gaze lip­sește cu desăvârșire, iar acest pas nu se anunță deloc ieftin, fiind nevoie de 30.000 lei pentru ca mâncarea să poată fi preparată în bucătăria proprie a instituției.