Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

4 decembrie 2020

Contrar celor afirmate în unele publicații din mass-media vâlceană, Mai mulți bani pentru spitalele din Vâlcea, față de anul 2014


Având în vedere faptul că, în zilele anterioare, au apărut în unele publicații din presa vâlceană, articole cu titlul „Bani puțini pentru cele șase spitale publice din județul Vâlcea”, Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea face următoarele precizări:
„În calitatea sa de instituție publică cu atribuții în sistemul de asigurări sociale de sănătate, CAS Vâlcea are obligația legală să aplice toate actele normative care reglementează sistemul de asigurări sociale de sănătate din România”. În acest sens, activitatea de contractare a serviciilor medicale spitalicești pentru anul 2015 „s-a desfășurat cu respectarea strictă a prevederilor legale în vigoare, iar repartizarea bugetului alocat pentru fiecare spital public din județul Vâlcea, s-a realizat la nivelul maxim posibil, conform reglementărilor legale în vigoare emise de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Ministerului Sănătății”.
Pentru confirmarea celor menționate mai sus, prezentăm situația reală în ceea ce privește sumele alocate spitalelor publice din județul Vâlcea, începând cu data de 1 mai 2015, situație care este afișată în detaliu pe fiecare unitate sanitară publică, pe site-ul CAS Vâlcea (www.cnas.ro/casvl – „analiza comparativă a derulării contractelor cu spitalele din județul Vâlcea 2014-2015”).
Astfel, pentru Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, bugetul alocat lunar începând din luna mai până în luna octombrie 2015, va înregistra o creștere pozitivă cu 8-9 % față de bugetul alocat lunar pe tot parcursul anului 2014. Bugetul mediu lunar alocat în anul 2014 pentru Spitalul Județean a fost 5.830.000 lei, iar în acest an 2015, în perioada mai – octombrie, aceeași unitate spitalicească va avea alocată prin contract, suma medie lunară de 6.250.000 lei. Așadar, Spitalul Județean de Urgență Vâlcea va primi lunar în plus, suma de 420.000 lei, diferența care obligatoriu ar trebui să se vadă începând cu data de 01 mai 2015, în calitatea actului medical acordat în Spitalul Județean, în asigurarea în totalitate pentru pacienții internați a medicamentelor și materialelor sanitare.
Mai menționăm și faptul că, cheltuielile de personal ale Spitalului Județean de Urgență Vâlcea în lunile imediat următoare (mai și iunie 2015), vor reprezenta aproximativ  72% din total valoare de contract lunară precizată mai sus, astfel încât, din diferența semnificată de 28% (aproximativ 1.750.000 lei), spitalul este obligat prin clauzele contractului semnat cu CAS Vâlcea, să asigure bolnavilor internați în totalitate medicamentele și materialele necesare. Legat de acest aspect, al neasigurării pentru pacienți pe perioada internării a medicamentelor și materialelor sanitare, în luna februarie 2015, Spitalul Județean de Urgență Vâlcea a fost sancționat de inspectorii CAS Vâlcea, cu suma de 175.981 lei.
Fondurile alocate de CAS Vâlcea către Spitalul Județean de Urgență Vâlcea sunt pentru 1.192 de paturi și nu pentru 1.092 paturi, după cum s-a publicat eronat în presă, iar numărul de paturi contractabile cu fiecare unitatea sanitară publică din județ a fost stabilit de comisia mixtă CAS Vâlcea-DSP Vâlcea conform actelor normative în vigoare .
Pentru Spitalul Orășenesc Brezoi, bugetul alocat lunar începând din luna mai până în luna octombrie 2015, va înregistra o creștere pozitivă de 20 % față de bugetul alocat lunar pe tot parcursul anului 2014. Bugetul lunar mediu alocat în anul 2014 pentru Spitalul  Brezoi a fost 220.000 lei, iar în acest an 2015, în perioada mai – octombrie, aceeași unitate spitalicească va avea alocată prin contract, suma medie lunară de 275.000 lei. Așadar, Spitalul Orășenesc Brezoi va primi lunar în plus, suma de 55.000 lei, începând din luna mai până în luna octombrie 2015, inclusiv. Cheltuielile de personal ale spitalului brezoian în lunile imediat următoare (mai și iunie 2015), vor reprezenta aproximativ  73% din total valoare de contract lunară precizată mai sus, rămânând fonduri suficiente pentru ca unitatea spitalicească să asigure, pentru pacienții internați, tot ce este prevăzut în lege .
Pentru Spitalul Orășenesc Horezu, bugetul alocat lunar începând din luna mai până în luna octombrie 2015, va înregistra o creștere pozitivă de 15 % față de bugetul alocat lunar pe tot parcursul anului 2014. Bugetul lunar mediu alocat în anul 2014 pentru Spitalul Orășenesc Horezu a fost 570.000 lei, iar în acest an 2015, în perioada mai – octombrie, aceeași unitate spitalicească va avea alocataă prin contract, suma medie lunară de 670.000 lei. Așadar, Spitalul Horezu va primi lunar în plus, suma de 100.000 lei, începând din luna mai până în luna octombrie 2015, inclusiv. Cheltuielile de personal ale Spitalului Orasenesc Horezu în lunile imediat următoare (mai și iunie 2015), vor reprezenta aproximativ 79% din total valoare de contract lunară precizată mai sus, rămânând fonduri suficiente pentru ca unitatea spitalicească să asigure, pentru pacienții internați, tot ce este prevăzut în lege.
Pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Mihăești, bugetul alocat lunar începând din luna mai până în luna octombrie 2015, va înregistra o creștere pozitivă de 11 % față de bugetul alocat lunar pe tot parcursul anului 2014. Bugetul lunar mediu alocat în 2014 pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Mihăești a fost 548.000 lei, iar în acest an, în perioada mai – octombrie, aceeași unitate spitalicească va avea alocată prin contract, suma medie lunară de 618.000 lei. Așadar, Spitalul de Pneumoftiziologie Mihăești va primi lunar în plus, suma de 70.000 lei. Cheltuielile de personal ale Spitalului de Pneumoftiziologie Mihăești în lunile imediat următoare vor reprezenta aproximativ 70% din total valoare de contract lunară precizată mai sus, rămânând fonduri suficiente pentru ca unitatea spitalicească să asigure, pentru pacienții internați, tot ce este prevăzut în lege .
Pentru Spitalul Municipal Drăgășani, într-adevăr, situația este cea mai delicată, dar, această situație este dată de actele normative în vigoare care dezavantajează acest tip de spital, de deciziile nu tocmai adecvate ale conducerii unității spitalicești legate de încadrarea cu personalul medical (lipsă medici) și de deciziile legate de modificări în structura secțiilor. Există și la acest spital creștere pozitivă, nesemnificativă, de la bugetul lunar mediu alocat în anul 2014 de 750.000 lei, în acest an 2015, în perioada mai – octombrie, suma medie lunară ajungând la 770.000 lei. Cheltuielile de personal ale Spitalului Municipal Drăgășani în lunile imediat următoare vor reprezenta aproximativ 80% din total valoare de contract lunară precizată mai sus, rămânând fonduri suficiente pentru ca unitatea spitalicească să asigure, pentru pacienții internați, tot ce este prevăzut în lege .
Pentru Spitalul de Psihiatrie Drăgoești,  valoarea medie lunară de contract pentru perioada mai – octombrie 2015, este de 350.000 lei, egală cu media anului trecut, acest spital având specific de spital de cronici, cu perioada de internare de lungă durată. Cheltuielile de personal ale Spitalului de Psihiatrie Drăgoești în lunile imediat următoare  vor reprezenta aproximativ  74% din total valoare de contract lunară precizată mai sus.
Pentru ultimele luni ale anului 2015, noiembrie și decembrie, Casa Națională de Asigurări de Sănătate va aloca la începutul trimestrului IV, din fondul de rezervă aflat la dispoziția Președintelui CNAS, sumele necesare pentru aceste ultime 2 luni ale anului, așa cum este prevăzut de legea bugetului de stat.
Facem și precizarea că, pe lângă sumele pentru serviciile medicale spitalicești prezentate mai sus, tóate spitalele publice din județ beneficiază și de alte fonduri de la CAS Vâlcea, și anume: pentru servicii medicale în ambulatoriul de specialitate, servicii medicale pentru investigații paraclinice, pentru servicii medicale de recuperare-reabilitare a sănătății, etc.
Referitor la situația nereală prezentată în presă, conform căreia „în ciuda nemulţumirii manifestate în momentul discuţiilor cu reprezentanţii Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Vâlcea, managerii celor şase spitale publice din judeţ s-au văzut obligaţi să semneze contractul-cadru pe 2015,  altfel ar fi riscat să rămână și fără aceste fonduri”, menționăm că toate unitățile sanitare spitalicești publice din județ au participat la negocieri, au semnat procesele verbale de negociere și în final contractele de furnizare de servicii medicale spitalicești, fără nici o obiecțiune, fiind în totalitate de acord cu valorile de contract stabilite conform legii.
În concluzie, începând cu data de 1 mai 2015, spitalele publice din județul Vâlcea beneficiază de fondurile necesare asigurării medicamentelor și materialelor sanitare pentru tratarea bolnavilor internați, toate cele 6 spitale publice din județ având bugete lunare mai mari decât în anul precedent, așa cum reiese foarte clar din datele prezentate.
Pacienții nu trebuie să vină cu medicamentele de acasă sau să și le procure din surse proprii pe perioada internării. Există clar stipulat în lege, faptul că, spitalele sunt obligate să suporte din suma contractată pentru furnizarea de servicii medicale spitalicești pentru asigurații internați în regim de spitalizare continuă și în regim de spitalizare de zi, toate cheltuielile necesare pentru rezolvarea cazurilor respective.
În situația în care asigurații, pe perioada internării în spital, în baza unor documente medicale întocmite de medicul curant din secția în care aceștia sunt internați suportă cheltuieli cu medicamente, materiale sanitare și investigații paraclinice la care ar fi fost îndreptățiți fără contribuție personală, în condițiile H.G. nr. 400/2014, cu modificările și completările ulterioare, spitalele rambursează contravaloarea acestor cheltuieli la cererea asiguraților. Rambursarea cheltuielilor reprezintă o obligație exclusivă a spitalelor și se realizează numai din veniturile proprii ale acestora, pe baza unei metodologii proprii aprobată prin decizie a conducătorului instituției spitalicești, metodologie ce ar trebui să fie adusă la cunoștiința pacienților la internarea acestora în spital.
Facem un apel către asigurați prin acest comunicat, să ne sesizeze orice încălcare a drepturilor lor în sensul celor precizate mai sus. Începând cu data de 01 mai 2015, CAS Vâlcea va demara controale ce vor fi urmate de sancțiuni conform legii, în cazul în care spitalele din județ nu vor asigura tratament gratuit bolnavilor internați.

PREŞEDINTE-DIRECTOR GENERAL,
ALIN VOICULEȚ

Poți comenta aici

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Alte articole de la Actualitate