Consiliul Local al Râmnicului dezbate INDEXAREA NIVELULUI IMPOZITELOR ȘI TAXELOR


Dacă vor fi adoptate, noile niveluri ale taxelor și impozitelor locale vor fi valabile începând cu 1 ianuarie 2023
Aleșii râmnicenilor se întâlnesc, joi, pentru a dezbate și aproba zeci de proiecte importante pentru viața orașului
Consilierii locali ai municipiului Râmnicu Vâlcea au fost convocați pentru ședința ordinară aferentă lunii care se încheie. Aceasta este prima ședință ordinară care, după mai bine de doi ani (de la debutul pandemiei de Coronavirus), se desfășoară în Sala de Ședințe a Primăriei Râmnicu Vâlcea. Pe ordinea de zi a întâlnirii de joi, 28 aprilie 2022, programată cu începere de la ora 10.00, figurează nu mai puțin de 35 de puncte, după cum urmează:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general consolidat al municipiului Râmnicu Vâlcea la data de 31.03.2022.
2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Filarmonica „Ion Dumitrescu” pentru anul 2022.
3.Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr. 3 și nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local nr. 156/2021 referitoare la aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30.000.000 lei.
4.Proiect de hotărâre privind includerea obiectivului de investiții „Extindere rețea de gaze naturale în municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea” la finanțare prin programul național de investiții „Anghel Saligny”.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului General Total și a Devizului General – Buget Local pentru obiectivul de investiții „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Știrbei Vodă, nr. 111A”.
6.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație la societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Profilului consiliului de administrație al societății Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA, a Profilului candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație al societății, precum și a Matricei profilului consiliului de administrație al societății Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A.
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de Așteptări pentru organele de administrare ale societății Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA, pentru perioada 2022 – 2026.

Municipalitatea alocă fonduri pentru organizarea, în perioada următoare, a mai multor evenimente festive

9.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 2.500 lei, de la bugetul local, pentru organizarea în Municipiul Râmnicu Vâlcea a Concursului Internațional de Pian „Irina Șațchi” și a primei ediții a concursului destinat studenților/masteranzilor Academic Piano Competitio, în parteneriat cu Asociația Culturală „Irina Șațchi”.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de Colaborare în vederea organizării în parteneriat a evenimentului „eStrada Food Festival” 2022.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea evenimentului artistic dedicat „Zilei de 1 Mai” 2022 și a bugetului estimat organizării acestuia.
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de Colaborare și alocarea sumei de 6.000 lei de la bugetul local, în vederea organizării în parteneriat a evenimentului „20 de Ani de Rotary Râmnicu Vâlcea Cozia”.
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de Colaborare în vederea organizării în parteneriat a Festivalului „Bucurie în Mișcare”, ediția a VI-a, în perioada 28-29 mai 2022.
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentelor dedicate Atestării Documentare a Râmnicului (634 de ani), în perioada 20-22 mai 2022 și aprobarea bugetului estimat organizării acestora.
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea evenimentului artistic dedicat „Zilei Internaționale a Copilului” 2022 și a bugetului estimat organizării acestuia.
16.Proiect de hotărâre privind indexarea nivelului impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2023.

Primăria Râmnicului achiziționează patru mașini electrice noi

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Râmnicu Vâlcea la „Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național” – Rabla 2022, în vederea achiziționării a patru autovehicule electrice noi și casarea a patru autovehicule aflate în dotare.
18.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U. – „Construire imobil locuințe cu servicii la parter și împrejmuire; alipire două loturi, amplasament municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Morilor, nr. 28 A”.
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U. – „Modificare funcțiune urbanistică – funcțiune de servicii – anexă – magazie depozitare furnire, municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Kalamata, nr. 10, județul Vâlcea”.
20.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U. – „Plan Urbanistic Zonal Nicolae Bălcescu, municipiul Râmnicu Vâlcea, bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 71 prov.”.
21.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U. – „Construire spații multifuncționale (locuință birouri și spații comerciale) pe strada Rapsodiei, nr. 6A, Râmnicu Vâlcea”.
22.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – „Construire ansamblu locuințe colective cu partiu special pentru profesiuni liberale D+P+11Dx, accese, amplasare post trafo, împrejmuire, branșamente utilități și organizare șantier, strada Ferdinand nr. 38D, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea”.
23.Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile – construcții din domeniul public în domeniul privat al municipiului, în vederea obținerii autorizației de desființare.
24.Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu Asociației „Ajutăm, Integrăm, Dezvoltăm și Evoluăm” (A.I.D.E.).

Se aprobă prețul de producere, transport și distribuție a energiei termice pe raza municipiului

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea și a prețului de facturare a energiei termice către populație.
26.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA”, să aprobe modificarea și completarea, prin Act adițional, a prevederilor referitoare la „Părțile Contractante” din partea „Dispoziții Generale” din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 1/2008, cu modificările și completările ulterioare, precum și mandatarea Președintelui Asociației să semneze, în numele și pe seama Municipiului Râmnicu Vâlcea, Actul Adițional menționat.
27.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA”, pentru aprobarea prețului pentru apă potabilă și a tarifului pentru canalizare-epurare pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare-epurare furnizate de Apavil SA, precum și modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 1/18.11.2008.
28.Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor unor activități componente ale serviciului de salubrizare aplicabile pe raza Municipiului Râmnicu Vâlcea.
29.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea începând cu 01.05.2022.
30.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Căminului pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea, începând cu 01.05.2022.

O plângere prealabilă pe finalul ședinței

31.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli de asistență și reprezentare juridică.
32.Proiect de hotărâre de aprobare a Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea.
33.Prezentarea Raportului nr. 16828 din 12.04.2022.
34.Prezentarea plângerii prealabile înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 16039 din 07.04.2022, formulată de către Asociația Națională a Caselor de Cultură ale Sindicatelor din România.
35.Întrebări, interpelări și informări.