Conflicte și contestații în bătălia pentru scaunul de manager al Teatrului „Anton Pann”


Cei doi membri ai comisiei de evaluare în cazul alegerii manage­rului Teatrului „Anton Pann”, contestați de către regizorul Adrian Roman și actorul Remus Vlăs­ceanu, au fost schimbați.
Concursul pentru ocuparea postului de manager al teatrului vâlcean riscă să devină o scenă de bătălie exact ca la Spitalul Jude­țean de Urgență Vâlcea.  Conform legii, mai nou, s-a scos la concurs postul de manager al Teatrului „Anton Pann”, lucru ce l-a nemul­țu­mit, oarecum, pe actualul director, regizorul Adrian Roman. În opinia acestuia, dacă ai rezultate, ar trebui să fi păstrat în funcție. Numai că nu te poți opune legii. Legea 185/2014 care modifică Ordonanța de Guvern nr. 189 privind managementul instituțiilor de cultură prevede ca managerul care este evaluat cu o notă de peste 9 să propună un proiect de management pentru continuarea activității. Așa că, în aceste con­diții, postul unuia dintre cei mai longevivi directori de teatru din țară se clatină.

Roman, în conflict cu condamnatul pentru plagiat, George Stanca

Din comisia inițială care urma să-i evalueze pe candidații la fo­to­liul de manager al Teatrului „Anton Pann” făcea parte și George Stanca, publicistul con­dam­nat la în­chisoare, în 2013, pen­tru pla­giat. Regizorul Roman s-a arătat ne­mul­țumit de acest lucru, mai ales că intrase de câteva ori în conflict cu publicistul. S-au aruncat în bătălia pentru postul de manager și doi actori ai Teatrului Național din Craiova, Remus Vlăsceanu și Nicolae Poghire. Primul actor, Vlăsceanu, a contestat, la rândul său, comisia de evaluare, nepă­rându-i-se corect ca unul din me­brii să fie chiar șeful său, adjunctul Teatrului din Craiova, Alexandru Boureanu. Ca urmare a acestei de-a doua sesizări, s-au schimbat cei doi membri ai comisiei de evaluare. Din comisie mai face parte liberalul Nicolae Jivan, inginer, și asta pentru că, în opinia șefului județului, Gheorghe Păsat, trebuia să avem și o personalitate locală. Prima probă a concursului, proba orală, va avea loc pe data de 15 aprilie a.c.

Posting....