Conducerea Inspectoratului Școlar Județean face lumină: „Programul claselor de la «Matei Basarab» ține de Consiliul de Administrație al liceului”


Sunt părinți care s-au plâns că elevii lor fac ore după-amiaza, în timp ce alții de vârsta lor studiază dimineața, iar la aceste semnale, directorul CNI «Matei Basarab», Daniela Calotă, a precizat că totul vine ca urmare a șantierului temporar din curtea unității, lucru ce e posibil să se schimbe, să intre în normalitate adică, la finalul lucrărilor. Cu mult mai multe explicații, practic făcând lumină în acest caz, vine și conducerea Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea, cea mai în măsură să lămurească lucrurile. Redăm, mai jos, comunicatul IȘJ Vâlcea, emis de către șefa învățământului vâlcean, Andra Bică, și de Adina Dobrete, managementul școlar:
„Ca urmare a apariției în mass-media locală a unor articole care fac referire la modul de organizare a programului școlar la Colegiul Național de Informatică «Matei Basarab» din municipiul Râmnicu Vâlcea, Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea face următoarele precizări:
Conform cap.II art.11 alin.(3) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016 «învățământul primar funcționează, de regulă, în programul de dimineață. Pentru unitățile de învățământ care funcționează în cel puțin două schimburi, programul este stabilit de consiliul de administratie al unității de învățământ».
La sedința de miercuri, doamna inspector școlar general Andra Bică a solicitat conducerii Colegiului Național de Informatică «Matei Basarab» să precizeze orarul de funcționare al claselor de învățământ primar pentru că în evidența IȘJ Vâlcea acesta se desfășoară după următorul program: clasele pregătitoare, I și a II-a între orele 8.30-11.20, iar pentru clasele a III-a și a IV-a în intervalul orar 12.30-16.30/17.30. Dna. director Calotă Daniela a precizat, la această ședință, ca în programul de dimineață au fost incluse și cls. a III-a D – înv. Calotă Adrian, cls. a III-a E – înv. Enăchescu Daniela, respectiv a IV-a B – înv. Cîrstoiu Emilia.
Adresa remisă către unitatea școlară solicită informarea IȘJ Vâlcea asupra modalității de repartizare a acestor clase solicitând documentația care a stat la baza hotărârii conducerii Colegiului Național de Informatică «Matei Basarab» de a selecta anumite clase pentru programul de dimineață.
Referitor la existența unui reprezentant al IȘJ Vâlcea în consiliul de administrație al unei unități de învățământ, acest fapt este posibil doar în calitate de invitat. Componența consiliului de administrație al Colegiului Național de Informatică «Matei Basarab» se poate verifica prin decizia de constituire emisă pentru anul școlar 2016-2017.
La Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea a fost înregistrată o solicitare prin care suntem rugați a sprijini colectivul de părinți în demersul de a identifica spații școlare noi pentru ca în anul școlar 2017-2018 «elevii acestui liceu să funcționeze cu program de dimineață» fără a preciza care este nivelul de învățământ la care se referă. Această solicitare a fost redirecționată către Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea, făcând obiectul rețelei școlare pentru anul școlar 2018-2019.
Menționăm că se vor efectua cercetări asupra aspectelor semnalate în perioada următoare”.