CD-uri audio cu legende populare pentru nevăzători


• darul vine din Pietrari, de la bibliotecari și voluntari
Luni, 9 mai, a debutat săr­bă­toarea voluntariatului, celebrată în toată țara de organizații care implică voluntari în cauzele pen­tru care luptă, de grupuri de inițiativă bazate pe voluntariat, instituții care lucrează cu vo­luntari și școli care promovează educația pentru volunta­riat. Săptămâna Națională a Volun­ta­riatului (SNV), eveniment anual inițiat și coordonat de Pro Vobis – Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat, are loc în pe­rioada 9-15 mai, și reunește peste 330 de evenimente di­ver­se care sărbătoresc volunta­riatul. Anul acesta, SNV se desfășoară sub sloganul „Orice zi e bună pentru a fi voluntar!”.
Săptămâna Națională a Vo­lun­tariatului este un eveniment național anual menit să mobili­zeze cat mai multe organizații și voluntarii pe care aceștia îi im­plică, pentru a sărbători împreu­nă voluntariatul, pentru a atrage sprijinul comunității pentru aces­ta și pentru a recunoaște public activitatea voluntarilor.
Anul acesta, echipa de la Biblioteca Pietrari a pregătit mai multe evenimente: joi, 12 mai 2016 – „Șoapte pentru suflete”- voluntarii vor dona către Aso­ciația Nevăzătorilor din Româ­nia, Asociația Nevăzătorilor Fili­ala Vâlcea, Asociația Nevăză­to­rilor Filiala Focșani,  Liceul Spe­cial pentru Deficienți de Vedere Cluj și Bibliotecile Județene Cluj, Vrancea și Vâlcea un număr de 10 CD-uri care conțin 40 de le­gende populare înregistrate audio, special pentru persoanele cu deficiențe de vedere; vineri, 13 mai, ora 10 – se va lansa „Căr­ticelele-jucării pentru cei mai mici copii”, o colecție de cărticele senzoriale create hand-made de către bibliovoluntari pentru copii cu vârste cuprinse între 3-6 ani; aceste cărticele folosesc metode de învățare Montessori și pot fi folosite cu succes și în cazul copiilor cu probleme de învățare; sâmbătă, 14 mai, orele 18 – festivalul „Lu­mina din sufletele volunta­rilor” – eveniment ce are ca scop pro­movarea voluntariatului prin artă și cultură oferind comunității lo­cale un spectacol în cadrul că­ruia tinerii au posibilitatea de a se manifesta prin muzică, dans și poezie iar  duminică, 15 mai, ora 9.00 – va avea loc o campanie de promovare a lectu­rii intitulată „Cărțile care ne-au făcut oameni” organizată de volun­tari prin afișe și fotografii ale personalităților locale (și nu numai), citind. Lângă fotografie, vor fi trecute titlurile cărților pre­ferate ale acestora, recoman­dă­rile lor pentru alți cititori sau car­tea pe care o citesc în pre­zent.