CARE ESTE BUGETUL pentru implementarea Programului pentru elevi în anul şcolar 2021-2022?


Direcția pentru Agricultură Județeană Vâlcea informează că a fost adoptată Hotărârea privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 pentru anul şcolar 2021-2022, precum şi pentru modificarea şi completarea HG nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului.
„Prezentul act normativ stabileşte bugetul pentru implementarea Programului pentru școli al României în anul școlar 2021-2022. Bugetul cuprinde și ajutorul financiar alocat din FEGA conform Deciziei Comisiei de stabilire a repartizării definitive a ajutoarelor din partea Uniunii către statele membre pentru fructe și legume în școli și pentru lapte în școli pentru perioada 1 august 2021-31 iulie 2022.
Valoarea totală a programului pentru şcoli al României în anul şcolar 2021-2022 este de 501.553.278 lei (101.734.944,8 euro), din care:
• ajutor financiar din partea Uniunii Europene – 85.123.559 lei (17.266.442 euro) repartizat astfel: 6.866.848 euro pentru fructe şi legume; 10.399.594 euro pentru lapte și produse lactate;
• ajutor financiar național – 416.429.719 lei (84.468.502,8 euro)”, se arată în Hotărârea de Guvern amintită.

Cum vor fi cheltuite cele peste 500 de milioane de lei destinate programului?

Bugetul aferent anului școlar 2021-2022 de 501.553.278 lei se utilizează după cum urmează: 76.304.796 lei pentru acordarea gratuită de fructe şi legume şi 38.077.020 lei pentru derularea măsurilor educative aferente; 167.870.551 lei pentru acordarea gratuită de lapte de consum şi produse lactate fără adaos de lapte praf şi 38.077.020 lei pentru derularea măsurilor educative aferente.
Exemple de măsuri educative:
• organizarea de vizite la ferme pomicole/legumicole, ferme de producere a laptelui, stațiuni de cercetare, expoziții, târguri;
• organizarea de concursuri tematice, degustarea, organizarea de activități de grădinărit la nivelul școlii;
• organizarea de zile tematice dedicate consumului de fructe, legume, lapte și produse lactate, utilizare de materiale didactice/educative);
• 181.223.891 lei pentru acordarea gratuită de produse de panificaţie, exclusiv de la bugetul de stat.
„Bugetul s-a întocmit pe baza numărului total al beneficiarilor programului – 1.903.851 preşcolari din grădiniţele de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate cu program normal de 4 ore şi elevi din învăţământul primar şi gimnazial de stat și privat autorizat/acreditat, a limitei valorii zilnice/preşcolar/elev care s-a menţinut la nivelul anului şcolar precedent şi pe baza numărului de zile de distribuţie calculate în funcţie de structura anului şcolar aprobată prin Ordinul Ministerului Educației nr. 3243/2021 privind structura anului şcolar 2021-2022”, mai reiese din ordonanța amintită.
Sursă foto: Arhivă