Buget stabilit oficial pentru PNDR


Fondul European de Investiții (FEI) a publicat Apelul de expresii de interes pentru selectarea intermediarilor financiari care vor oferi finanțare fermierilor în cadrul instrumentului financiar de creditare cu partajarea riscului prevăzut în Programul Național de Dezvoltare Rurală. Publicarea Apelului a fost făcută ca urmare a semnării Acordului de finanțare cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, la sfârșitul lunii noiembrie 2017.
Bugetul alocat pentru acest instrument prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este de 93,87 mil Euro din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala și de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor în cadrul sub-măsurilor 4.1 și 4.1a – Sprijin pentru investiții în exploatații agricole și pomicole, 4.2 și 4.2a – Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole și pomicole, 6.4 – Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de activități neagricole în spațiul rural și a proiectelor Leader care vizează investiții similare acestor masuri.
Prin intermediul acestui instrument financiar, vor fi susținute investițiile și cheltuielile de capital ale fermelor mici, ale tinerilor fermieri sau ale fermierilor din zona montană, precum și ale altor întreprinderi active în domeniul agriculturii sau care desfășoară activități neagricole în spațiul rural. Pentru facilitarea implementării Programului Național de Dezvoltare Rurală, beneficiarii pot avea acces la credite pentru cofinanțarea privată a proiectelor contractate cu AFIR în cadrul măsurilor de investiții pentru agricultură, procesare sau activități neagricole în spațiul rural.
Informațiile prezentate ne-au fost oferite de către Alina Mirela Păunoiu (foto), director OJFIR.