ANUNT FINALIZARE IMPLEMENTARE PROIECT în cadrul măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” pentru firma DAIUCOM SRL


Societatea DAIUCOM SRL, cu sediul in  in România, județul Vâlcea, localitatea Municipiul Ramnicu Valcea, strada Gib Mihaiescu , nr.9, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J38/1013/2018, CUI 40188656, anunta finalizarea implementarii proiectului „finantare M2-6808 din 07-04-2021, numar RUE 6808 incheiat cu Agentia pentru IMM, Atragere de Investitii si Promovarea Exportului CRAIOVA. Implementarea proiectului s-a derulat incepand cu data semnarii contractului de finantare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/AIMMAIPE, respectiv 14.04.2021.
Obiectivul proiectului este reprezentat de sprijinirea   S.C. DAIUCOM SRL

Rezultate finale în urma implementării proiectului:

  • menținerea activității pentru o perioadă de minim 6 luni
  • menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoare totală a proiectului:  252.623,6625 Lei, din care:
Valoare grant: 219.672,75 Lei
Valoare cofinanțare : 32.950,9125Lei
Proiectul este cofinanțat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020.
Date de contact beneficiar:
Denumire firmă:  S.C. DAIUCOM SRL
Adresă sediu social:
România, județul Vâlcea, localitatea Municipiul Ramnicu Valcea, strada Gib Mihaescu, nr.9
Telefon: 0758382392,  E-mail: daiucomproiect@gmail.com