ABA Olt: Acţiuni de întreținere a albiilor minore pe cursurilor de apă din județ


Administrația Bazinală de Apă Olt, prin formațiile de lucru din cadrul Sistemului de Gospodărire al Apelor Vâlcea, a desfășurat pe raza județului Vâlcea acţiuni de întreținere a albiilor minore a cursurilor de apă, aflate în administrare, conform Programului de Gospodărire a Apelor pe anul 2019 (defrişări mecanice de vegetație arborescentă, curăţire manuală de iarbă şi buruieni), pe următoarele cursuri de apă:
• pr. Lotru, acumulare Brădișor, acumulare Malaia – coadă lac și mal stâng baraj, localitatea Malaia;
• pr. Urșani (zonă piață), pr. Luncavăț și pr. Râmești (zona pod DN 67) – Oraș Horezu;
• pr. Otăsău (zona Mănăstirea Dintr-un Lemn) – localitatea Frâncești;
• pr. Govora – localitatea Mihăești;
• pr. Guguianca – localitatea Ionești;
• pr. Pesceana, albie pr. Dâlga, albie pr. Putreda – Oraș Drăgășani;
• pr. Căciulata (zona ștrand termal) – Oraș Călimănești;
• zona riverană și malurile râului Olt – localitatea Câineni.
În cadrul lucrărilor de întreținere a cursurilor de apă angajații A.N. „Apelor Romane” prin Administrația Bazinală de Apă Olt/ Sistemului de Gospodărire al Apelor Vâlcea au efectuat și acțiuni de salubrizare (colectare deseuri diverse abandonate pe malurile cursurilor de apă), venind astfel în sprijinul autorităților administrației publice locale, care în conformitate cu prevederile art. 8, lit. k) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002, au obligația să asigure „curățenia și salubrizarea digurilor și a malurilor, a cursurilor de apă, asanarea terenurilor insalubre și prevenirea poluării apelor” și art. 7 lit. f) din aceeași Ordonanță a Guvernului nr. 21/2002 „amenajarea și curățirea, în condițiile legii, a cursurilor de apă, bălților și malurilor acestora”.
Atragem atenția că abandonarea deşeurilor, în special în zona podurilor și a podețelor de către agenţii economici sau de către cetăţeni, pot obtura secțiunea de scurgere a apelor, provocând inundații în cazul fenomenelor hidrometeorologice periculoase.
De asemenea, în săptămâna dedicată Zilei Mondiale a Apei, 18-22 martie 2019, precum și în data de 7 aprilie 2019, la acţiunea de voluntariat „Împreună pentru un oraş mai curat”, organizată de Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, angajații din cadrul Administrației Bazinale de Apă Olt (ABA) și ai Sistemul de Gospodărire a Apelor Vâlcea (SGA) au adunat zeci de metri cubi de deşeuri aruncate la întâmplare pe albiile râurilor, de persoane certate cu civilizaţia şi grija faţă de mediul în care trăim.

Cursurile de apă igienizate și ecologizate în timpul desfășurării celor două acțiuni

Acumulare lac Câineni; pr. Pesceana la Valea Caselor; pr. Putreda la Dragășani; pr. Govora la Gătejești, pct. Mira; pr. Govora la Govora sat, pct. biserică; pr. Hința în Govora Băi; pr. Târâia la Berbești; pr. Urșani la Horezu și pr. Olănești la Râmnicu Vâlcea.
Tot în acest context, menționam că, în cadrul programului principalelor acțiuni ale Comitetului Ministerial pentru Situații de Urgență (CMSU) pentru anul 2019, desfășurat în perioada 18 martie – 30 aprilie, în vederea diminuării pagubelor produse de inundații generate de revărsări ale cursurilor de apă sau din scurgeri de pe versanți, Administrația Bazinală de Apă (ABA) Olt, prin reprezentanții Inspecției Teritoriale a Apelor din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Vâlcea, au participat la controalele tematice privind starea de igienizare și salubrizare a cursurilor de apă în 43 de localități ale județului. Din echipele formate, pentru desfășurarea acestei acțiuni, au făcut parte reprezentanți ai Instituției Prefectului județului Vâlcea; Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Vâlcea; Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Vâlcea; Secția Drumuri Naționale Vâlcea și Garda Forestieră.
În urma controalelor în teren, pe cursurile de apă verificate și a localitățiilor aferente, în perioada menționată, au fost identificate cca. 441,51 mc de deşeuri diverse și de material lemnos, pe malurile și în albiile cursurilor de apă, precum și în secțiunile de scurgere a podurilor și podețelor, care prin antrenare în timpul viiturilor pot conduce la obturarea albiilor minore și revărsarea râurilor peste maluri.
La nivelul fiecărei primării verificate a fost întocmit câte un proces-verbal de constatare a zonelor cu probleme. Au fost stabilite termenele de remediere, măsurile necesare, precum și aplicarea prevederilor legale, care să conducă la diminuarea efectelor unor eventuale inundații, în această primăvară.
„Până la ora actuală, toate primăriile din localitățiile atenționate au comunicat derularea și finalizarea acţiunilor de salubrizare în vederea realizării măsurilor stabilite în urma controalelor, pentru eliminarea deşeurilor din zonele cu probleme. Deşi obligația salubrizării cursurilor de apă revine administrației publice locale, așa cum s-a menționat mai sus, noi continuăm să-i sprijinim prin acțiuni comune de igienizare și salubrizare”, a precizat Ștefan Prală (foto alăturat), directorul Administraţiei Bazinale de Apă Olt.
• Material cu sprijinul Compartimentului de Comunicare al ABA Olt

Posting....