A crescut punctul de pensie! Iulie – luna celor 103.535 de zâmbete în Vâlcea


După cum vă informam și în edițiile noastre anterioare, de la 1 iulie 2018, punctul de pensie a ajuns la 1.100 de lei, față de 1.000 de lei, cât era valoarea lui potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, act publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 902 din 16 noiembrie 2017.

Valoarea pensiei minime garantate a ajuns la 640 lei

Astfel, Ordonanţa prevede că, începând cu data de 1 iulie 2018, se majorează punctul de pensie cu 10% și valoarea lui ajunge la 1.100 lei. În aceste condiții, pensia socială minimă garantată este de 640 lei.
În 2017, punctul de pensie s-a majorat de două ori: prima dată la 1 ianuarie, când a ajuns la 917,5 lei (o creștere de 5,25%), iar a doua creștere a fost în luna iulie, când a ajuns la 1.000 de lei. De pe 1 iulie, a crescut cu alte 10%.
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice arată cum se calculează pensia în funcție de punctul de pensie: „Cuantumul pensiei se determină prin înmulţirea punctajului mediu anual realizat de asigurat cu valoarea unui punct de pensie”. Aceeași lege definește punctajul mediu anual ca fiind „numărul de puncte realizat de asigurat, calculat prin raportarea punctajului total realizat de acesta în întreaga perioadă de activitate la numărul anilor corespunzători stagiului complet de cotizare prevăzut de lege la data pensionării”.
Potrivit Legii pensiilor, pensiile trebuie să crească anual: „valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100% din rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat”. De pildă, în 2013, punctul de pensie era de 762,1 lei.
Începând cu data de 1 ianuarie 2018 cota de contribuție la fondul de pensii este de 3,75%.
Se modifică cuantumul indemnizației lunare pentru creșterea copiilor care este de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori datei naşterii copilului, dar nu mai mic decât suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinţă. Cuantumul maxim al acesteia nu poate depăşi valoarea de 8.500 lei.
Prin derogare de la prevederile art. 129 alin. (1) din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în unităţile în care nu există încheiat contract/acord colectiv de muncă, iniţierea negocierii colective este obligatorie, pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Cum se prezintă situația în Vâlcea?

Conform statisticilor Casei Județene de Pensii Vâlcea, la nivelul județului nostru vorbim despre 103.535 beneficiari ai acestei majorări, 62.117 în mediul rural și 41.418 în mediul urban (din care 27.700 doar în municipiul reședință de județ – Râmnicu Vâlcea).