5.000 de șomeri, înregistrați la AJOFM Vâlcea


Rata șomajului, la nivel de județ, la finele lunii iulie, a fost de 3,23%, fiind înregistrați la AJOFM Vâlcea 5.167 de șomeri. Rata șomajului a scăzut comparativ cu luna iunie a.c., când a fost de 3,43%. Potrivit datelor furnizate de către Ion Marius Năfliu, director AJOFM Vâlcea, din totalul șomerilor, 1.520 erau beneficiari de indemnizație de șomaj, iar 3.647 erau șomeri neindemnizați. Legat de mediul de rezidență, 3.271 de șomeri provin din mediul rural și 1.896 din mediul urban. În luna iulie, s-au înregistrat în evidențele agenției 304 absolvenți.
„Grosul” șomerilor se regăsește la grupa de vârstă 40-49 ani, adică 1.358, urmat de cei care au vârste cuprinse între 50 și 55 de ani. De asemenea, tot în analiza înaintată de conducerea AJOFM Vâlcea, se constată că șomerii cu studii gimnaziale/fără studii/școală profesională au ponderea cea mai mare din totalul celor înregistrați, adică 3.016 (58%), urmat de cei cu studii liceale/postliceale – 1.815 (35%), iar 336 (7%) au absolvit studii superioare.
Ca și nivel de ocupabilitate, situația este următoarea: 926 sunt persoane greu ocupabile, 3.207 greu ocupabile, 561 mediu ocupabile, iar 473 sunt persoane ușor ocupabile.