27 de persoane prinse muncind „la negru”


• amenzile date de ITM Vâlcea au trecut de 100 mii lei

Luna august a fost una fructuoasă pentru inspectorii muncii vâlceni. În urma celor 125 de controale efectuate, au fost aplicate 40 de sancțiuni contravenționale din care 26 avertismente și 14 amenzi în valoare de 112.100 lei. În timpul controalelor, au fost identificate 27 persoane primite la muncă fără a avea încheiate contracte individuale de muncă în formă scrisă.
Principalele neconformităţi constatate în controalele efectuate au fost: neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă; netransmiterea datelor referitoare la angajarea salariaţilor în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor în format electronic; neplata drepturilor salariale; neexecutarea de către angajatori a clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă şi Contractul Individual de Muncă; neîntocmirea foilor colective de prezenţă; neacordarea repausului săptămânal; neplata orelor suplimentare; neplata orelor de noapte; nerealizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în procesele verbale de control.

Alte 73 de sesizări au venit pe masa I.T.M.-ului vâlcean

Tot în această perioadă, la I.T.M. Vâlcea au fost înregistrate 73 de sesizări privind nerespectarea prevederilor legale referitoare la încheierea, executarea, modificarea şi suspendarea contractelor individuale de muncă, precum şi neacordarea drepturilor salariale, neacordarea repausului săptămânal, nerespectarea clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă etc.
Datele ne-au fost furnizate de către Ion Tănăsoiu (foto), inspector șef al ITM Vâlcea.