20 noiembrie, Ziua Națională fără Tutun


Astăzi, este marcată Ziua Națio­nală fără Tutun. În Româ­ni­a, se fu­mea­ză zilnic pes­te cinci milioa­ne de pa­che­te de ţigări, iar aproxi­mativ 85% dintre paci­en­ţii cu can­cer bronho­pul­mo­nar sunt fumă­tori, potri­vit So­cie­tăţii Române de Pneumologie. Totodată, studiile au arătat că 89% dintre fumătorii din ţara noastră şi-ar dori să reducă numărul ţigărilor sau să renunţe complet la fumat. Faţă de anul anterior, se înregistrează o creştere cu 5,6% a numărului de persoane asistate, datorată creşterii cazurilor incidente (cu 7,5% a celor pentru droguri ilicite  şi cu 9,4% a celor pentru alcool şi tutun)

Posting....