16 mai – termen pentru cererile unice


Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Centrul Judeţean Vâlcea informează că termenul limită pentru depunerea cererilor unice de plată pentru anul în curs, fără penalizări, este de 16 mai 2016, şi reaminteşte tuturor celor interesaţi că cererile unice de plată pot fi depuse şi după data de 16 mai, în termen de 25 de zile calendaristice, până la data de 10 iunie 2016, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea unică de plată ar fi fost depusă până la data de 16 mai, potrivit prevederilor art.13 alin.(1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 din 11 martie 2014. După data de 10 iunie, cererea unică de plată nu mai este admisă la calcul.
„La nivelul Centrului Judeţean Vâlcea, în perioada 1 – 31 martie 2016, au fost depuse în cadrul Campaniei de primire a cererilor unice de plată aferente anului 2016, un număr de 7.815 cereri, pentru o su­pra­faţă de 17.990,42 hectare, repre­zen­tând un procent de 70,54%, din numărul de 11.079 fermieri progra­maţi. Schemele/măsurile de sprijin pe suprafaţă sunt finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR)”, este concluzia co­mu­nicatului de presă al Agenției sub semnătura directorului Adrian Pintea.