Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

31 octombrie 2020

1,5 milioane de euro pentru proiectele de procesare a produselor pomicole


Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a publicat ,în data de 9 august 2016, pe pagina sa oficială de internet varianta finală a Ghidului Solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de stat GBER „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea şi marketingul produselor din sectorul pomicol în vederea obţinerii de produse neagricole”, aferentă Submăsurii 4.2a „Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol.”
Totodată, împreună cu această schemă de ajutor de stat va putea fi accesată şi o Schemă de ajutor de minimis pentru „Sprijin pentru servicii de consultanţă în vederea implementării proiectelor de investiţii pentru procesarea şi marketingul produselor din sectorul pomicol în vederea obţinerii de produse neagricole”.
Ghidul solicitantului poate fi consultat în vederea întocmirii cererilor de finanţare pentru sesiunea de cereri de proiecte care a fost deschisă din 16 august 2016.
Solicitanţii interesaţi să obţină finanţare europeană nerambursabilă prin intermediul Schemei de ajutor de stat GBER, ce vizează obţinerea de diferite produse printre care producerea de fructe confiate sau băuturi alcoolice din fructe, pot consulta gratuit Ghidul Solicitantului pe pagina oficiala de internet a AFIR, www.afir.info.
Măsurile sunt în linie cu „Pachetul de măsuri pentru dezvoltarea clasei de mijloc la sate”, lansat în luna martie 2016, prin care se urmărește, între altele: stimularea mediului de afaceri din mediul rural, crearea de locuri de muncă, creșterea veniturilor populației rurale, reducerea diferențelor dintre mediul rural și urban. Pachetul de măsuri poate fi consultat pe site-ul Guvernului www.gov.ro la secțiunea Obiective, subsecțiunea Strategii-Politici-Programe.
Obiectivul general ale Schemei de Ajutor de Stat GBER (4.2a) „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiții pentru procesarea și marketingul produselor pomicole în vederea obținerii de produse neagricole” vizează îmbunătățirea nivelului general de performanță al întreprinderilor, prin creșterea competitivității celor care realizează investiții în sectoarele economice, eligibile, menționate în Anexa 4 la Ghidul Solicitantului.
Beneficiarii Submăsurii – persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și familiale, societăți comerciale, cooperative agricole, grupuri de producători – pot obține o rată a sprijinului public nerambursabil de maximum 50% din totalul cheltuielilor eligibile. Astfel, pentru un proiect se pot obține până la 1,5 milioane euro, în funcție de tipul întreprinderii și investiția propusă.
Printre cheltuielile finanțate prin Schema GBER – pomicultură se numără: Construcția, extindere, modernizarea și dotarea clădirilor realizate în scopul colectării, condiționării și/sau procesării materiei prime provenite din sectorul pomicol menționată; Construcții destinate unei etape sau întregului flux tehnologic (colectare-depozitare (materie primă/produse)-sortare-condiționare-procesare-comercializare); infrastructură internă și utilități, precum și branșamente și racorduri necesare proiectelor, sisteme supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect etc; unități mobile de procesare pentru respectarea condițiilor de igienă, sanitar-veterinare și a fluxului tehnologic, sunt eligibile spatiile destinate personalului de producție: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, spațiu pentru pregătirea și servirea mesei etc.
Dintre domeniile eligibile care pot face obiectul unei investiții finanțate prin această Schemă de ajutor de stat putem menționa fabricarea fructelor confiate, dar și a băuturilor alcoolice din fructe. Schema de ajutor de minimis „Sprijin pentru servicii de consultanță în vederea implementării proiectelor de investiții pentru procesarea și marketingul produselor din sectorul pomicol în vederea obținerii de produse neagricole” se adresează întreprinderilor, indiferent de forma de organizare, care au optat (la depunerea proiectului pe schema GBER) pentru finanțarea costurilor generale ale proiectului prin schema de minimis și beneficiază de sprijin financiar acordat prin schema GBER, aferentă submăsurii 4.2a, adică au încheiat un contract de finanțare cu AFIR.
Costurile generale ale proiectului reprezintă acele costuri necesare pentru pregătirea și implementarea proiectului, constând în cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor potrivit art. 45 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1305/2013, precum și cele privind obținerea avizelor și autorizațiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislația națională.
În cadrul schemei de minimis, valoarea finanțării nerambursabile nu poate depăși 200.000 euro/proiect. Valoarea eligibilă a costurilor generale proiect este, după cum urmează:
• maximum 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile din GBER contractat, pentru proiectele de investiții care presupun construcții-montaj;
• maximum 5% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile din GBER contractat, pentru proiectele de investiții care nu prevăd lucrări de construcții-montaj.

Etichete: , ,

Alte articole de la Agricultura