15 iunie – termen ANI pentru aleșii publici


Agenția Națională de Integritate (ANI) anunță că marți, 15 iunie 2021, este data limită până la care persoanele prevăzute la art. 1, alin. (1) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea ANI, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative pot depune declarațiile de avere și de interese anuale.
Pentru a facilita procesul de completare și depunere a declarațiilor, ANI a adus la cunoștința opiniei publice un set de informații utile:
„Platforma e-DAI: ANI a lansat noua platformă online „e-DAI”, prin intermediul căreia persoanele prevăzute la art. 1, alin. (1), pct. 1-38 din Legea nr. 176/2010, vor putea completa și depune declarațiile de avere și de interese în format digital. Cadrul legal privind modalitatea de completare și depunere digitală a declarațiilor de avere și de interese a fost stabilit prin Legea nr. 105/2020. Până la data de 31 decembrie 2021, persoanele prevăzute la art. 1, alin. (1), pct. 1 38 din Legea nr. 176/2010, pot completa și depune declarațiile de avere și de interese, astfel: în format electronic, certificate cu semnătură electronică calificată prin intermediul platformei e-DAI; În cazul în care deponentul nu deține încă o astfel de semnătură, acesta poate, până la finalul anului 2021, completa și transmite declarațiile prin platforma e-DAI, semnate olograf; în format letric și transmise ANI de către persoana responsabilă, în copie certificată «conform cu originalul»”.
Începând cu 1 ianuarie 2022, toate persoanele prevăzute de lege vor avea obligația de a completa și depune declarațiile certificate cu semnătură electronică calificată, exclusiv prin intermediul platformei e-DAI.