Ordin de la prefectul Cornoiu: Autovehiculele, verificate în trafic


La ordinul prefectului Du­mitru Nicu Cornoiu, pentru res­pectarea legislației în domeniul transportului public de persoane, Serviciul Rutier Vâlcea, prin lu­crătorii Compartimentului Legali­ta­tea Transporturilor, a verificat 124 de autovehicule, în trafic. Au fost aplicate 103 sancțiuni con­travenționale din care 15 pentru nerespectarea prevederilor Legii 38/ 2003 modificate și 88 pentru nerespectarea prevederilor OUG 195/2002 republicată. Au fost reținute 25 de certificate de în­ma­triculare, trei permise de con­du­cere și un atestat de taxe, pre­cum și un set de plăcuțe cu numărul de înmatriculare. Au fost dispuse nouă suspendări ale dreptului de utilizare a vehi­cu­lului pentru o perioadă de șase luni și s-au întocmit șapte procese verbale.
De la începutul anului și până-n prezent, au fost identifi­ca­te, în Vâlcea, 40 de autove­hi­cule despre care existau date că sunt utilizate în transportul ilegal de persoane. Pentru 22 dintre acestea s-a dispus măsura sus­pendării dreptului de utili­zare, pentru șase luni.
De la intrarea în vigoare a modificărilor legii 38/2003 și până-n prezent, la nivelul jude­țului, au fost identificate 169 de autovehicule. Pentru 64 dintre acestea s-a dispus suspendarea dreptului de utilizare pentru șase luni.