Marius Dascălu, șef al poliţiştilor din Gorj


Vâlcea mai pier­de un repre­zen­tant al Inspec­to­ratului Județean de Poli­ție. După pensio­narea co­man­dantului Po­liției Muni­cipale, Flo­rian Marin, adjunc­tul IPJ Vâl­cea, Ma­rius Das­călu, și el aflat în prag de a se pen­siona, a fost șeful Poliției din Gorj. Nu­mirea s-a făcut pe data de 8 februa­rie a.c. Marius Dascălu are 54 de ani, activează în structurile MAI încă din 1991.

Posting....