Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

4 decembrie 2020

După modelul circului Buican din primăvara 2014, PSD-ul pregătește revolta?


• semnale din teritoriu că ședința de vineri a CJ se va lăsa cu scandal pentru distribuirea banilor pentru drumurile județene și comunale

Finele săptămânii promite să aducă o nouă ședință cu scântei a legislativului județean. Astfel, consilierii județeni sunt chemați să aprobe următoarea ordine de zi din care cel mai inflamabil punct îl reprezintă banii pentru drumuri: „Aprobarea procesului – verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 23 octombrie 2015, Informare privind activitatea desfășurată de Vicepreședintele cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, Gheorghe Pasat, de la ultima ședință ordinară și până în prezent, Informare privind eficiența activității desfășurate de Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea, în trimestrul III/2015, Informare privind activitatea din trimestrul III 2015 a instituțiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Vâlcea, Proiect de hotărâre privind majorarea Fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Vâlcea și alocarea de sume unor unități administrativ – teritoriale, precum și rectificarea Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Listei obiectivelor de investiții ale Consiliului Județean Vâlcea, finanțate parțial sau integral din bugetul propriu al județului Vâlcea, a Bugetelor de venituri și cheltuieli ale unor instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și a Programului lucrărilor de întreținere și reparații drumuri și poduri județene și pe anul 2015, Proiect de hotărâre privind repartizarea sumei de 5.317,0 mii lei din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, alocate în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 47/2015, privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2015, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură, care necesită cofinanțare locală, unor unități administrativ-teritoriale, pe anul 2015, Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ- teritoriale a sumei de 12.457,0 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, pe anul 2015, Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea, nr. 14 din 30.01.2015, privind utilizarea unor sume din excedentul bugetului local pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, pe anul 2015, cu modificările și completările ulterioare, Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului propriu al județului Vâlcea, a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și a Bugetului împrumuturilor interne, la data de 30 septembrie 2015, Proiect de hotărâre privind nivelul taxelor locale și tarifelor ce se vor aplica în anul 2016, Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. “CET Govora” S.A. Râmnicu Vâlcea, pe anul 2015, precum și aprobarea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. “CET Govora” S.A. Râmnicu Vâlcea, pe anul 2016, Proiect de hotărâre privind acordarea înlesnirilor la plata obligațiilor fiscale provenite din redevență și majorări datorate bugetului propriu al Județului Vâlcea de către S. C. Apavil S. A. Râmnicu Vâlcea, Proiect de hotărâre privind achiziționarea de către Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea a serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare a intereselor regiei în cauzele aflate pe rolul instanțelor judecătorești, Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr. II.1 și nr.II. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 149 din 28 noiembrie 2013, privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Sociala și Protecția Copilului Vâlcea, cu modificările și completările ulterioare, Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea, nr.87 din 28 decembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare, Proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul ”Oltețani – Bălcești”, operatorului de transport rutier, Primăria Comunei Laloșu, Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.103 din 21 decembrie 1999, privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Vâlcea, cu modificările și completările ulterioare, Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun imobil din domeniul public în domeniul privat al județului Vâlcea, în vederea scoaterii din funcțiune, Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu în suprafață de 41,22 mp, situat la etajul II, în imobilul ”Centrul Militar Județean” din strada Maior V. Popescu nr. 8, municipiul Râmnicu Vâlcea, care aparține domeniului public al județului Vâlcea, către Partidul Social Românesc Filiala Vâlcea, Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Consiliilor locale ale municipiilor și orașelor din județul Vâlcea a sectoarelor de drumuri județene, aflate în intravilanul acestora, Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza „D.A.L.I.”, pentru obiectivul de investiții „Lucrări de intervenție la obiectivul pod pe DJ 703 G Jiblea – Sălătrucel – limită județul Argeș, km. 7+750, județul Vâlcea”, Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza „Studiu de fezabilitate”, pentru obiectivul de investiții „Refacere DJ 703M Perișani – Cornet km. 2+800, km. 3+800, km 5+200 (platforma drum și ziduri de sprijin)”, județul Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza „D.A.L.I.”, pentru obiectivul de investiții „ Lucrări de punere în siguranță a podului pe DJ 656 Olănești – Comanca- Tisa – Vila 1 Mai, km. 1+950”, județul Vâlcea, Proiect de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar, pentru o perioadă de șase luni, a funcției publice de conducere de Director executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Vâlcea, de către Brănescu Mihaela – Gabriela, consilier, gradul profesional superior, Proiect de hotărâre privind desemnarea unui administrator propus de acționarul Județul Vâlcea în Consiliul de administrație al S.C. APAVIL S.A. Râmnicu Vâlcea și mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APAVIL S.A. Râmnicu Vâlcea să aprobe numirea acestuia.”

Poți comenta aici

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Alte articole de la Headlines