Amenzi de 32 mii lei, date de către ITM Vâlcea


Inspectorii muncii vâlceni au efectuat, luna trecută, 117 controale pe „Relații de Muncă”, aplicând, în urma depistării neregulilor, 21 de sancțiuni contravenționale, din care 14 avertismente și șapte amenzi în sumă de 32.400 lei.
În timpul controalelor, au fost identificate opt persoane primite la muncă fără a avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă. Au fost depuse două contracte colective de muncă și două acte adiționale. Principalele neconformități constatate în controalele efectuate au fost: neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă, netransmiterea datelor referitoare la angajarea salariaților în Registrul General de Evidență a Salariaților în format electronic; neplata drepturilor salarial; neexecutarea de către angajatori a clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă şi Contractul Individual de Muncă; neîntocmirea foilor colective de prezență; neacordarea repausului săptămânal; neplata orelor suplimentare; neplata orelor de noapte; nerealizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în procesele verbale de control. Datele ne-au fost furnizate de către Ion Tănăsoiu (foto), șeful Inspectoratului Teritorial de Muncă Vâlcea.