2017 – un an cu activitate intensă


• ABA Olt a cheltuit zeci de miliarde pentru lucrări de întreținere și reparații pe cursurile de apă din județul Vâlcea
Pentru diminuarea și eliminarea efectelor cauzate de manifestările hidrometeorologice periculoase, Administraţia Bazinală de Apă Olt, instituţie condusă de ec. Ștefan Prală, prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Vâlcea, a demarat și finalizat conform programului propriu de gospodărire a apelor 2017, lucrări hidrotehnice specifice, pe raza județului Vâlcea.
Principalele lucrări de întreținere și reparații realizate în anul 2017:
– întreținere diguri canal Arsanca la Băbeni-decolmatare albie=1,2km,volum terasamente=8300 mc;
– decolmatare pârâu Topolog la Nicolae Bălcescu, sector dosu Râului– Tupan- Dicu- decolmatare albie=1,4 km, vlum terasamente=27080 mc;
– decolmatare pârâu Sălătrucel pe sectorul Jiblea–Berislăvești-decolmatare albie=1,2 km, volum terasamente=26670 mc;
– decolmatare și consolidare mal drept pârâu Bistrița la Frîncești – zona CFI- decolmatare albie=0,4 km, volum terasamente=9390 mc, consolidare mal drept cu anrocamente=2812 mc;
– decolmatare pârâu Govora la Bunești – zona cap amonte dig- decolmatare albie=0,4 km, volum terasamente=4000 mc;
– decolmatare pârâu Valea Satului la Fedeleșoiu – aval pod DJ 703 F- decolmatare albie=0,51 km, volum terasamente=6240 mc;
– decolmatare pârâu Bistrița la Frâncești sector pod primărie – pod Viișoara- decolmatare albie=2,1 km, volum terasamente=39805 mc;
– refacere și punere în siguranță apărări de mal pe pârâu Muereasca la Muereasca-punct Vișani- decolmatare albie=0,1 km,volum terasamente=340 mc, umplutură gabioane=66 mc, supraînalțare prag=5 mc beton;
– refacere lucrări pe pr Olănești la Rm Vâlcea – zona Stadion Chimistul- consolidare albie cu anrocamente=466 mc;
– refacere și punere în siguranță apărări de mal pe pârâu Cerna la Rugetu- umplutură gabion=81 mc, consolidare mal cu anrocamente=100 mc;
– decolmatare și consolidare mal pârâu Bistrița la Genuneni zona CFI 22- decolmatare albie=0,4 km, volum terasamente=9350 mc, consolidare mal drept cu anrocamente=2376 mc;
– întervenție decolmatare pârâu Lotru zona aval acumulare Brădișor – zona râpa- decolmatare albie=0,3 km, volum terasamente=10900 mc;
– refacere gabion mal stâng pârâu Topolog la Galicea- decolmatare albie=0,4 km, volum terasamente=5000 mc, refacere consolidare mal stâng=102 m. ,,Astfel de lucrări se execută în tot Bazinul Hidrografic Olt cu muncitorii și utilajele formațiilor de lucru din cadrul Sistemelor de Gospodărire a Apelor. Finanţarea lucrărilor de reparații și întreținere se realizează din fondurile proprii ale Administraţiei Naţionale Apele Române”, a specificat directorul ABA Olt, ec.Ștefan Prală.

Posting....