Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 28 august – 3 septembrie 2021 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Depozitelor, Pârâul Sărat, Râureni și Nicolae Titulescu.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe strada Decebal intersecție cu strada Nicolae Labiș.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor și Goranu.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a igienizat perimetrul rezervorului Petrișor;
• s-au continuat lucrările de extindere rețea de canalizare pe strada Posada;
• s-au executat racorduri canalizare menajeră strada Alexandru Budișteanu;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Kalamata, strada Săliștea Nouă, strada Luceafărului – blocurile A2, A18 și A22, strada I.L. Caragiale – blocul A27/3, strada Calea lui Traian – blocurile 4, 7, S31/1 și S34, strada Rapsodiei – blocul R3, Aleea Zorelelor – blocul C18, strada Mihai Eminescu – blocul B12 , strada Dealul Malului, strada Florilor, strada Grigore Antipa , strada Râureni, strada Marin Sorescu – blocul A36/1, strada Posada, strada Petrișor, strada Matei Basarab – blocul 108, strada Tineretului – blocul A0, strada Dr. Hacman – blocul 108, strada General Magheru – blocul S1 și S2, strada Henri Coandă – blocurile P1, R3, N 9 și N10, strada Antim Ivireanu – blocul 6A, strada Lespezi, strada Patriarh Iustinian Marina, strada Panseluțelor – blocul C31, strada Marin Preda – blocul A36/3, strada Matache Temelie – blocul 72 și bulevardul Pandurilor – blocul A8/2.
PATRU APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate patru apometre, dintre care două apometre verificate și înlocuite și două montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate cinci lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite patru avize de amplasament și două avize tehnice.
Sursă foto: Arhivă
Compartimentul comunicare, mass-media al societății Apavil S.A.