Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 24-30 octombrie 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Copăcelu, Măceșului, Ogorului, Eftimeștilor și Râureni.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Alunului, Măceșului și Copăcelu.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a asigurat asistență tehnică pe strada Drumul Gării;
• s-au finalizat lucrările de înlocuire tronson rețea de canalizare menajeră pe strada Mihai Viteazu;
• s-au început lucrările de execuție rețea canalizare nouă pe strada Dacia;
• s-au finalizat lucrările de extindere rețea de canalizare și se continuă cu execuția racordurilor de canalizare pe strada Intrarea Grigore Râmniceanu;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat pe strada Calea lui Traian;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Nicolae Iorga – blocurile A27/I, A27/II și A27/III, strada I. L. Caragiale – A28/I, strada Marin Preda – A28/II, strada Kalamata, strada Săliștea Nouă, strada Calea lui Traian – blocul S33/I, S33/II și S33/III, strada General Magheru – blocurile E și J, strada Știrbei Vodă – blocul P1, strada Buna Vestire, strada Matei Basarab, strada Jiului, strada Antim Ivireanu, strada Digului, strada Decebal – blocul F2, strada C-tin Brâncuși – blocul I2, strada Ferdinand – blocul O8, strada Grigore Procopiu – blocul 63, strada Mihai Eminescu – blocurile B12 și C11, strada Aleea Panseluțelor – blocul C28, bulevardul Dem Rădulescu și bulevardul Tineretului – blocul S2.
ȘAPTE APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă, au fost montate șapte apometre, dintre care două verificate și înlocuite și cinci montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate șase lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 20 avize de amplasament și patru avize tehnice.
• Compartimentul comunicare și mass-media al Societății Apavil SA