Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 22-28 august 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Cetății, Nicolae Iorga, Libertății, Antim Ivireanu, Aurelian Sacerdoțeanu, Căpitan Negoescu, Măceșului și Danil Ionescu.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a asigurat asistență tehnică pe străzile Lespezi, Patriarh Iustinian Marina și Intrarea Cetățuia;
• s-au finalizat lucrările de înlocuire branșamente pe strada Splaiul Independenței – blocul 12;
• s-au finalizat lucrările de reabilitare rețea de canalizare pe strada Calea lui Traian;
• s-au executat lucrări de săpătură și s-a poziționat conducta PEHD PN 10 Dn 125 pe strada Livezi;
• s-au început lucrările de execuție rețea apă potabilă PEHD Dn 110 pe strada Alexandru Voicescu;
• s-au etanșat cămine de canalizare pe strada Henri Coandă – blocul R12;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat pe străzile Ostroveni și bulevardul Tineretului;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: bulevardul Tineretului – blocul S2, strada Remus Bellu – blocul O9, strada Dacia – blocul 16, strada Patriarh Iustinian Marina nr. 86, strada Mircea Vodă – blocul P1, strada Eugen Ciorăscu – blocul A51, strada Argintari nr. 22, strada Regina Maria – blocul P1, strada Ștrandului, strada Matei Basarab – blocul 108, strada Săliștea Nouă nr. 66, strada Nicolae Iorga – Grădinița nr. 6, strada Tudor Vladimirescu – blocul 5, strada Luceafărului – blocul A1, A16 și A20, strada Calea lui Traian – blocul L, strada Aleea Panseluțelor – blocul C32, strada Aleea Melodiei – blocul N9, strada Andrei Mureșan și strada General Magheru – blocul V1.
31 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 31 de apometre, dintre care 29 verificate și înlocuite și două montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 14 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 11 avize de amplasament și cinci avize tehnice.
• Compartimentul comunicare, mass-media al societății Apavil SA

Posting....