Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 8-14 august 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: Calea lui Traian – Grup Școlar General Magheru, Apusului nr. 33-35, Ghioceilor nr. 23A, Fețeni, Măceșului, Ostroveni Bl. A7 și Căpitan Negoescu.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe str. Matache Temelie, Căpitan Negoescu, Măceșului, Ghioceilor, Apusului, Nicolae Iorga – Bl. 39 și Bd. Tineretului – BL. A58.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, bd. Dem Rădulescu și Morilor.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• continuă lucrările de reabilitare a rețelei de apă și branșamente pe Splaiul Independenței;
• s-au executat săpături manual și mecanic, s-au montat 120m țeavă PEHD PN 10, Dn125mm pe strada Livezi și au fost ridicate la cotă două cămine;
• au fost refăcute conducta de canalizare și două cămine, cu aducerea la cotă, pe str. Ostroveni;
• s-au sudat patru capace cămine pe străzile Nichita Stănescu şi Mărăşeşti – BL. 88;
• au fost curăţate colectoarele DN1000 pe str. Ostroveni – Grădina Zoologică;
• s-au îndreptat grătarele de rigolă pe str. Sf. Calinic;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: str. Kalamata; str. Aleea Melodiei – Bl. N; str. Antim Ivireanul – Bl. 6A; str. Ostroveni, Bl. A39; str. Sacerdoţeanu nr.30; Str. Aleea Trandafirilor – Bl. B10; Ştrand Ostroveni; str. Aleea Bradului – Bl. C16; Calea lui Traian – Bl. L și Bl. 9; str. Ion Referendaru – Bl. I2; str. Republicii – Bl. R27; str. I.C. Brătianu – Bl. A56; str. Mihai Eminescu – Bl. C13; str. Henri Coandă – Bl. N9; str. G-ral Magheru – Bl. VI și Bl. F; str. Aleea Gladiolelor – Bl. C25; Bd. Tineretului – Bl. A11/1, Bl. A58 și Bl. A9; str. Ştirbei Vodă; Splaiul Independenţei – Bl. 9; str. Priporu.
15 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă, au fost montate 15 apometre, dintre care 12 verificate și înlocuite și trei montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate cinci lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea (două servisări ale contoarelor de apă rece la abonați persoane fizice și trei intervenţii la asociaţii de proprietari) și au fost întocmite cinci avize de amplasament și trei avize tehnice.
• Biroul de Presă al Apavil SA