Semestrul al doilea în instituțiile militare de învățământ a început cu TESTĂRI ÎN MASĂ


Instituțiile de învățământ preuniversitar ale Ministerului Apărării Naționale (preșcolar, liceal și postliceal) au început de luni, 8 februarie, activitățile și procesul educațional în formatul față în față, revenirea la cursuri a elevilor și cursanților fiind planificată în mod eșalonat.
În ceea ce privește instituțiile de învățământ superior militar, deciziile privind forma de reluare a cursurilor vor fi luate cu respectarea principiului autonomiei universitare, comandanții acestora, împreună cu senatele universitare, urmând să hotărască și să comunice studenților militari, în timp util, modul de reluare a cursurilor după finalizarea sesiunii de examene și încheierea vacanței intersemestriale.
Studenții militari înmatriculați la universitățile de medicină din București și Târgu Mureș vor continua procesele universitare conform deciziilor senatelor universitare ale celor două înstituții de învățământ superior.
La întoarcerea în instituțiile de învățământ, elevii și studenții vor fi testați pentru depistarea virusului SARS-CoV-2, conform procedurilor în vigoare.
În toate instituțiile de învățământ ale MApN au fost luate măsuri pentru prevenirea și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2, iar Direcția medicală monitorizează evoluția situației epidemiologice și coordonează activitățile de testare de tip RT PCR a elevilor și studenților.
Centrul de Perfectionare Geniu şi EOD „Panait Donici” din Râmnicu Vâlcea asigură:
• formarea, specializarea  şi dezvoltarea profesională în armă a personalului militar în activitate şi în rezervă, din arma geniu, astfel încât să fie capabil să asigure, potrivit funcţiilor pentru care se pregăteşte;
• îndeplinirea/managementul îndeplinirii misiunilor specifice în timp de pace, în situaţii de criză şi la război, pe teritoriul naţional sau în cadrul structurilor multinational prin Catedra pregătire militară generală și tactică a personalului militar în activitate şi în rezervă din arma geniu pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, pe timp de pace, în situaţii de criză şi la război, pe teritoriul naţional sau în cadrul structurilor multinaţionale.

Posting....